Den største sejr siden undervisningsmiljøloven

Undervisningsministeren forslår at der oprettes en ny klageinstans. En sejer i kampen mod mobning.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby forslår at der oprettes en ny klageinstans hvor elever, som oplever mobning kan klage, hvis skolerne ikke gør nok for at bekæmpe mobning. Klageinstansen skal kunne give skoler og kommuner bøder, hvis de ikke lever op de påbud de får som reaktion på klagerne. ”Det er helt fantastisk og det største, der er sket på mobbeområdet i mange år” siger formand for Danske Skoleelever Jens Vase.

Hver femte elev i oplever at blive mobbet, og en tredjedel af skolerne har ikke en antimobbestrategi, der skal beskrive hvordan de vil bekæmpe mobning. Det er fakta i den danske folkeskole lige nu, og det er ikke godt nok. Vi har i Danske Skoleelever i flere år gået aktivt ind i kampen mod mobning, og presset på for at det bliver muligt at tvinge de skoler og kommuner, der ikke gør noget, til at handle. Derfor er vi rigtig glade for ministerens forslag, og håber meget der er politisk velvilje blandt de øvrige partier på Christiansborg, så forslaget kan blive til virkelighed.

De voksne har klagesystemer

Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og endda Skole og Forældre (forening for skolebestyrelser), er modstandere af forslaget. De mener at dialog er bedre, og tror ikke på at en klageinstans vil have en effekt. Voksne har i mange år haft mulighed for at klage hvis der er problemer, og der ikke er nogen som gør noget ved det. F.eks. arbejdstilsynet, som kan gribe ind hvis en arbejdsgiver ikke gør noget ved et dårligt arbejdsmiljø. Bl.a. ved at give påbud og bøder. Derfor mener vi i Danske Skoleelever, at det er meget naturligt at vi elever får samme muligheder, og er kede af at lærerne, skolelederne og skolebestyrelserne ikke støtter op om ideen. Vi synes også at dialog og oplysning om hvordan man bedst bekæmper mobning i samarbejder er langt den bedste løsning. Men nogle gange er det bare ikke nok. Vi skal have det retstomrum, der har været i mange år, lukket og give elever samme rettigheder og muligheder som voksne.

Gode erfaringer fra Norge og Sverige

På spørgsmålet om en klageinstans og muligheden for bøder har en effekt, kan vi kigge til vores naboer i Sverige og Norge. Her har de haft klageinstanser, der ligner det Ellen Trane Nørby foreslår, og de har også mulighed for at give bøder. Her har det haft en effekt. F.eks. er det kun 3,7% af eleverne i Norge der oplever mobning.

Det handler ikke om at slå nogen oven i hovedet, men det kan være nødvendigt

Vi håber at et når en klageinstans kan give påbud og i sidste ende bøder, vil det give instansen så mange kræfter, så skoler og kommuner handler INDEN det bliver nødvendigt at give bøder. Som elevernes talerør er målet naturligvis ikke bøder og løftet pegefinger, men at der er færre elever oplever mobning. Det er vigtigt at understrege, at klageinstansen er en sidste udvej. Det er først når man har klaget til skolens ledelse og/eller kommunalbestyrelsen, at man kan klage til det nye klageorgan som en sidste udvej.

Det gælder ALLE elever

Vi er rigtig glade for at det også vil være muligt for elever på de frie grundskoler at klage til klageinstansen. Alle elever har ret til en skoledag uden mobning, også når man går på privatskole, hvor rapporter viser at det står rigtig slemt til med mobning. Herudover er det vigtigt for os at de påbud, der bliver givet i forbindelse med en klage IKKE rammer enkelt elever eller forældre. Det handler om at skolerne og kommunernes skal tage ansvaret, og ikke om at placerer skylden hos den enkelte elev.