Elever til ministeren: Få nu stoppet megaklasserne

Over 8.000 elever går i klasser med mere end 28 elever. Det er grotesk at megaklasserne får lov til at forsætte.

PRESSEMEDDELELSE

Flere end 8000 elever over hele landet har mere end 27 klassekammerater. Det er helt grotesk, at megaklasserne får lov til at fortsætte, mener Danske Skoleelever, der opfordrer ministeren til at få ryddet gevaldigt op.
”Med de seneste tal, der i øvrigt kommer fra ministeriet selv, kan vi konstatere, at endog rigtig mange elever har helt urimelige undervisningsvilkår med klassestørrelser, der gør det umuligt at tilbyde en ordentlig, differentieret og moderne undervisning. Hvad skal vi dog bruge politikernes løfter om en bedre skole til, hvis de ikke kan løse så simpel en opgave, som at sørge for en rimelig klassekvotient”, udtaler Mads Løjtved Rasmussen, næstformand for elevorganisationen Danske Skoleelever (DSE).
I et svar til folketinget er det nu kommet frem, at 58 af landets kommuner dispenserer fra, eller ligefrem bryder folkeskolelovens regler for, hvor mange elever der må gå i hver klasse.
”Undervisningens kvalitet hænger jo altså også sammen med hvor mange elever der er i en klasse. Det siger sig selv, at lærerne nærmest er på en umulig opgave, når klasserne bliver så enormt store. Mange elever mister koncentrationen og når alle ikke får den rette opmærksomhed, så daler motivationen.” forklarer Mads Løjtved Rasmussen.
Danske Skoleelever opfordrer nu ministeren til at løfte pegefingeren overfor kommunerne og få strammet op på de her forhold. ”De 58 kommuner må stå skoleret og der må udstikkes garantier for, at de her tal er bragt i orden ved næste skoleårs start.” afslutter næstformand, Mads Løjtved Rasmussen.

Svaret til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg kan læses her: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/buu/spm/62/svar/1360475/1690271.pdf

For yderligere kommentarer:
Mads Løjtved Rasmussen
Næstformand, Danske Skoleelever
60 40 20 01