Elever om PISA: Brug for større indsats for de dygtigste

Mere end 15 års konstant fokus på at løfte fagligheden og forbedre folkeskolen viser sig nu i PISA-resultaterne.

”Endelig” siger Danske Skoleelevers formand, Jens Vase Poulsen, der opfordrer politikerne til at sætte tryk på indsatsen for de dygtigste elever.
"PISA giver ikke svaret på alt, men resultaterne siger selvfølgelig noget om hvordan vores skole har det. Når danske skoleelever nu præsterer signifikant bedre end OECD-gennemsnittet, så er det jo fordi vi gør nogen ting rigtige. Den megen kritik af skolereformen har altså ikke så meget bund i elevernes faglige præstationer. Det er glædeligt." udtaler Jens Vase Poulsen, formand for Danske Skoleelever.
Danske Skoleelever opfordrer nu politikerne til, at sætte ind med nye initiativer, der skal løse den udfordring, at Danmark stadig har for få elever, der i PISA-resultaterne kategoriseres som højt præsterende.
"Opgaven med at styrke indsatsen for de dygtigste og løfte flere elever op blandt de dygtigste i verden er virkelig en bunden opgave for skolen og vores politikere. Det kan vi godt lykkes med uden det samtidig er på bekostning af resten af eleverne. Det er bl.a. derfor vi også peger på, at der er brug for at få reformen fuldt og helt implementeret." udtaler Jens Vase Poulsen.
DSE peger bl.a. på, at skoler og kommuner bør lade sig inspirere af AKT-konsulenterne, der er særlige ressourcepersoner ift. arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel.
"Ligesom AKT-lærerne har vi brug for talentkonsulenter, der kan understøtte lærerne i arbejdet med de dygtigste elever og sikre, at der bliver taget godt hånd om de højtpræsterende, så de også er motiverede i skolen. Jeg kan godt forstå, at fokus ofte er på dem, der er mest fagligt udfordret, men vi må kunne skabe en skole, der formår at løfte alle elever." udtaler Jens Vase Poulsen.

For spørgsmål og uddybende kommentarer kontakt:
Jens Vase Poulsen
Tlf. 60402000
Mail: jvp@skoleelever.dk