Skoleelever og gymnasieelever: Hold fast i mobbeklagenævn, minister

Politikerne skal stå fast om den aftale, der sikrer et klagenævn mod mobning


Det er nu politikerne skal stå fast om den aftale, der sikrer elever på landets grundskoler og ungdomsuddannelser et klagenævn mod mobning. DLF, KL, Skolelederforeningen og BUPL handler ikke i elevernes interesser, når de i et sidste forsøg prøver at bremse det nye initiativ.

"Vi oplever stadig problemer med mobning både i grundskolen og på vores ungdomsuddannelser. Det har været svært for os elever at være sikret handling, men det vil politikerne nu rent faktisk gøre noget ved. Derfor er der kun at opfordre regeringen og folketingsflertallet til at stå fast, også selvom store organisationer som KL og Danmarks Lærerforening i et sidste desperat forsøg prøver at få skrottet det historiske initiativ om et klagenævn." udtaler formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Martin Thing.

På arbejdsmarkedet har lønmodtagerne mulighed for at klage over mobning, chikane og dårlig trivsel. Det har længe været elevorganisationernes ønske at børn og unge skulle have samme muligheder. Med de ændringer af undervisningsmiljøloven, som et flertal på Christiansborg lægger op til, så kan det langt om længe blive virkelighed.

"Alene i folkeskolen er det 20% af eleverne der har oplevet mobning. Jeg troede, at lærere, skoleledere og kommuner var sat i verden for at sikre, at vi elever skulle have en god og tryg skolegang, men deres organisationer bruger alle deres kræfter på at bekæmpe det klagenævn, der blot vil sikre os elever samme rettigheder som de selv har. Lærerformanden må da svare på, hvorfor hans egne medlemmer skal have retten til at klage over mobning og dårligt psykisk arbejdsmiljø, mens vi elever er efterladt med en lovgivning, der ikke er mere værd end det stykke papir den er skrevet på. " udtaler Jens Vase Poulsen, formand for Danske Skoleelever

Dette møder opbakning fra landets handelsskoleelever, der ser klagenævnet som en retssikkerhed for eleverne.

"Mobning lever desværre derude og er en hverdag flere møder. Det er klart, at mobning er noget vi skal bekæmpe og det er noget de ikke har været i stand til tidligere. Med et klagenævn bliver der en god mulighed for at komme problemet til livs og sikre elevers retssikkerhed når det kommer til en god skoledag. I februar udgiver vi en rapport omkring handelsskoleelevernes undervisningsmiljø og her ses det desværre, at mobning er en del af elevernes hverdag. Det drejer sig om hele 13,24 % og det skal til livs!" udtaler Jonas Thisted formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

Kontaktinformationer:

Jens Vase (Danske Skoleelever): Tlf. 60402000
Martin Thing (Dansk Gymnasieelevers Sammenslutning): Tlf. 50 77 48 01
Jonas Thisted (Landssammenslutningen af Handelsskoleelever) Tlf: 51401544