En ændring af uddannelsesparathedsvurderingen er ikke nok

Det vigtigste er at vejledningen bliver bedre. 

Det er meget sympatisk at fjerne det negative mærkat ”Ikke-uddannelsesparat”, men det vigtigste er at vejledningen bliver styrket. Sådan lyder Danske Skoleelevers reaktion på Socialdemokraternes forslag om at ændre uddannelsesparathedsvurderingen.

Alle kan blive til noget.” Sådan sagde formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen i går til DR Nyheder. Socialdemokraterne foreslår at man helt fjerner betegnelsen ”ikke-uddannelsesparat”, og i stedet for har fokus på hvad eleven er parat til. I Danske Skoleelever er der opbakning til forslaget. ”Vi er rigtig glade for forslaget om at fjerne det negative mærkat ”ikke-uddannelsesparat”. Det er ikke konstruktivt og hjælper os ikke med at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse” siger Mads Løjtved Rasmussen, næstformand for Danske Skoleelever.
Socialdemokratiet indførte selv uddannelsesparathedsvurderingen for tre år siden, da Christine Antorini var undervisningsminister, i et forsøg på at vende udviklingen, hvor ca. en femtedel af alle unge ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. I Danske Skoleelever er vi generelt tilhængere af uddannelsesparathedsvurderingen, men har hele tiden været skeptiske. Særligt da mange elever ikke ved hvad de skal bruge den til. Derfor er der ikke kun ros til forslaget fra Socialdemokratiet, men også en løftet pegefinger. ”Det store problem er ikke om vi alle sammen bliver erklæret uddannelsesparate eller ej. Problemet er at der er skåret rigtig meget i uddannelsesvejledningen, og at uddannelsesparathedsvurderingen ikke er et reelt værktøj for os elever.” siger Mads Løjtved Rasmussen, og henviser til at Danske Skoleelever flere gange har opfordret til at besparelserne på vejledningen rulles tilbage, og at det igen bliver muligt for alle elever at modtage vejledning. ”Derfor er jeg også glad for at høre Mette Frederiksen sige at vejledningen skal styrkes, og er spændt på hvad der ligger bag.” afslutter Mads Løjtved Rasmussen, der mener det er på høje tid, der bliver gjort noget ved uddannelsesparathedsvurderingen, særligt for den tredjedel, som bliver erklæret ikke-uddannelsesparate. 

Læs artiklen med Mette Frederiksen på DR Nyheder HER