TDC Group og Danske Skoleelever styrker fællesskabet med digitalt kørekort

Digital mobning er et udbredt fænomen blandt unge. Ny undersøgelser viser, at de unge selv efterlyser tiltag for at sikre den gode tone på nettet. Derfor kickstarter TDC Group og Danske Skoleelever nu en treårig indsats under navnet WiFive – det gode digitale fællesskab, der skal ruste børn og unge bedre til at begå sig online. Et digitalt kørekort og uddannelse af ambassadører for digital dannelse er blandt værktøjerne.

”Alt for mange børn og unge oplever mobning, chikane og en alt for hård tone på nettet. Det er et fælles ansvar at få løst, og det vil vi i TDC Group gerne bidrage til. Vi tror på, at eleverne selv skal være med til finde løsningerne, og derfor er vi gået sammen med Danske Skoleelever for at skabe WiFive”, forklarer Jens Aaløse, koncerndirektør fra TDC Group.

Ny undersøgelse: digital mobning påvirker hele klassen

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Danske Skoleelever og TDC Group, oplever 30 pct. af landets ældste skoleelever jævnligt, at der foregår mobning på de sociale medier. Undersøgelsen viser også, at 47 pct. af eleverne oplever, at mobningen påvirker fællesskabet i klassen negativt. Samtidig efterlyser 80 pct. af eleverne undervisning om god tone på nettet.

”Resultaterne viser et klart behov for en styrket indsats omkring elevernes digitale adfærd, og her har skolerne også et ansvar. Mobningen er flyttet fra skolegården og over på smartphonen, og det gør den mere usynlig for voksne. Der er brug for en indsats, hvor eleverne går i dialog med hinanden om, hvordan vi skal opføre os online. Hele formålet med WiFive er at give eleverne den mulighed”, forklarer formanden for Danske Skoleelever, Jens Vase Poulsen.

Startskud for WiFive

Projektet kickstartes med et stort event i dag d. 14. marts kl. 11:00-12:30 på Ørestad Skole i København. Her samles elever, lærere og en række nøglepersoner inden for undervisningsområdet til en formiddag med oplæg, debat og musik – alt sammen for at skabe opmærksomhed omkring elevers fællesskaber og trivsel på nettet. Det er også muligt at følge med i livestream kl. 12:00-12:30 på facebook.com/danskeskoleelever.

Projektet løber frem til udgangen af 2019 og har som målsætning, at mindst 30.000 elever skal gennemføre et online læringsforløb og dermed opnå et digitalt kørekort. Indholdet af det digitale kørekort bliver udviklet i samarbejde med 10 flagskibsklasser fra hele Danmark, som er projektets medskabende deltagere og ambassadører for den digitale dannelse. Projektet er målrettet skolernes mellemtrin, dvs. 4.-6. klasse. Man kan læse mere om projektet og følge udviklingen på wifive.dk.

Fakta om undersøgelsen

1.206 elever fra grundskolens 7.-9. klasse har deltaget i undersøgelsen, som er foretaget af Epinion for TDC Group og Danske Skoleelever. Undersøgelsen viser bl.a. følgende om eleverne:

  • 99 pct. af eleverne har egen smartphone, tablet eller computer, og 83 pct. bruger sociale medier i løbet af skoledagen.
  • 63 pct. svarer, at de bruger mindst én time om dagen på sociale medier, og for næsten halvdelen (48 pct.) er det mere end to timer dagligt.
  • 35 pct. oplever generelt en positiv tone på de sociale medier mellem deres jævnaldrende. Men 30 pct. – svarende til over 60.000 elever alene i udskolingen – oplever jævnligt, dvs. mindst én gang om måneden, at der foregår mobning på sociale medier.

For yderligere information kontakt TDC Group på 70 20 35 10 eller Danske Skoleelever på 41 40 00 33.