Skolebesøg med politikere i 2016

Hvert år besøger vi alle landets skoler. Se videoer fra besøgene sidste år. 

Danske Skoleelever rejser rundt i hele Danmark hvert år for at besøge samtlige grundskoler. På hvert besøg fortæller vi om Elevtelefonen, der er en rådgivningstjeneste hvor du som elev kan få råd og vejledning til alt hvad der sker fra du går ind i skolegården til du går hjem. 

I 2016 havde vi politikere med på nogle af besøgene. På disse besøg er der bl.a. blevet talt om Center for Elevrådgivning - Elevtelefonen, og hvilken rolle rådgivningstjenesten spiller for eleverne. Følgende politikere har været med i 2016:

11. januar - Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti. Skolebesøg i Odende
6. april - Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti. Skolebesøg i Roskilde
25. april - Anni Mathisen, Venstre. Skolebesøg i Vejen
8. juni - Anna Mee Allerslev, KL. Skolebesøg i København. 

Generel drop in video