Tidligere undervisningsminister har skrevet bogen "Kloge kvadratmeter"

Christine Antroini og arkitekt Gitte Andersens, nye bog om det fysiske læringsmiljø udkommer i dag 15. maj  

At udnytte skoler og institutioners ressourcer og lokalekapacitet, er i dag hovedbrud for mange af de medarbejdere, der på daglig basis arbejder med læring og udvikling af børn og unge. For at skabe optimale læringsrum, og ikke mindst at realisere det eksisterendes potentiale, er langt fra altid let og ligetil. For alle os, der drømmer om læringsfællesskaber ’ude af boksen’, er i dag, mandag den 15. maj, en særdeles god dag. For det er nemlig dagen hvor et nyt bog-projekt, af tidligere Undervisningsminister Christine Antorini og arkitekt Gitte Andersen, sættes i søen. ’Kloge kvadratmeter’ er titlen på den bog som tidligere Undervisningsminister Christine Antorini og arkitekt Gitte Andersen i dag udkommer med. Ud fra tesen, om at der i dag er alt for mange skjulte og uforløste potentialer i læringsmiljøerne, kommer bogens forfattere med en række overvejelser og ganske konkrete handlemuligheder. Kloge kvadratmeter er en gør-det-sammen bog, hvor rum, adfærd, trivsel og læring spiller sammen.
For læringen er ganske afhængig af det fysiske læringsmiljø, og formår man på institutionerne at få læring og rum til at gå hånd i hånd, vil det hele gå op i en højere læringsmæssig enhed. I dag bruges en skoles lokaler kun 50% af tiden fra 8-14 – herunder de dyre faglokaler, der kun bliver brugt ca. 35% af tiden. Det vidner om en kassetænkning som vi må til at tage et opgør med. For læring er i dag blevet mere flydende, hvorfor vi også skal turde at udforske læringen på forskellige måder. I denne sammenhæng må man lokalt lægge nogle handleplaner, der netop har til formål at udnytte skolens ressourcer, så læring og rum harmonerer.

Kloge kvadratemeter

Netop det lokale arbejde er Kloge kvadratmeter med til at facilitere. Med til bogens pointer hører nemlig også en digital værktøjskasse, hvor kommuner eller institutioner kan hente inspiration til netop deres strategi for forandringsprocesserne.
Bogens forfattere, Christine Antorini og Gitte Andersen, vil de kommende måneder dele deres viden med interessenter på området. Det foregår ved en række fyraftensmøder, der afholdes forskellige steder i landet;
På Frederiksberg hos TEC d. 17. maj kl. 16.00 – 17.30
I Odense på UCL d. 18. maj kl. 15.30 – 17.00
På Aalborg Handelsskole d. 16. august kl. 16.00 – 17.30
I Aarhus hos VIA d. 30. august kl. 16.00 – 17.30
Fra Danske Skoleelevers side hilser vi denne bog og debatten den rejser meget velkommen – læringsmiljøerne anno 2017 trænger til et brush-up, og nu ligger værktøjerne til forandringerne bare og venter.