Syv organisationer har dannet partnerskab for folkeskolen

 

Med FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET har syv organisationer omkring folkeskolen gået sammen i et nyt partnerskab, der vil bakke op om vores fælles offentlige skoletilbud.


Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, der med Skole & Forældre, Danske Skoleelever, Børne- og Kulturchefforeningen, og Skolelederforeningen har dannet partnerskabet. Undervisningsministeriet er med som observatør.


”Folkeskolen er et fælles referencepunkt og den vigtigste samfundsdannende institution. Det vil vi arbejde for, at den fortsat skal være. Vi mener også, folkeskolen fremover er det naturlige førstevalg for forældre i forhold til deres børns skolegang”, udtaler styregruppen for partnerskabet, der altså tæller repræsentanter for elever, forældre, lærere, pædagoger, ledere, chefer, forvaltning og lokalpolitikere.


Baggrunden for initiativet FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET er todelt. Det er bekymrende, at andelen der fravælger folkeskolen de senere år er stigende. På den anden side foregår der rigtig mange gode ting i folkeskolen, så er der grund til at få fortalt om de styrkesider folkeskolen også har.

Øverst: Rasmus Edelberg, næstformand Skole & Forældre (vikar for Mette With), Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever, Claus Hjortdal, formand for SKL og Eva Munck, formand BUPL’s lederforening. Nederst: Jesper Nielsen, afdelingschef UVM, Gorm Bagger Andersen, BKF (vikar for Jan Henriksen).  Arne Eggert, KL (vikar for Anna Mee Allerslev), Lars Søgaard Jensen, BUPL (suppleant for Elisa Bergmann), Anders Bondo, DLF. Foto: Jacob Nielsen.

Det vil partnerskabet sætte fokus på med en række projekter både sammen og hver for sig, ligesom folkeskolen er på dagsordenen på Folkemødet på Bornholm de næste dage. Her vil en lokal 7. og 8. klasse bl.a. videointerviewe en række kendte politikere m.fl.

 

Se fx video med Poul Nyrup Rasmussen: 

Poul Nyrup Rasmussen: Folkeskolen holder sammen på det hele

 

Yderligere oplysninger, kontakt de syv organisationer /deres formænd:

·         Anna Mee Allerslev, borgmester, formand for Børne- og Kulturudvalget i KL, tlf. 3370 3333

·         Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, tlf. 2426 2215

·         Elisa Bergmann, formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, tlf. 2277 4090

·         Mette With Hagensen, formand for Skole & Forældre, tlf. 3171 6378

·         Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever, tlf. 6040 2000

·         Jan Henriksen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen, tlf. 4086 8708

·         Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, tlf. 2327 4327