Ny forskning viser det er muligt at øge Elevinddragelsen betydeligt

Aarhus Universitet har netop offentliggjort en rapport, der viser hvordan elevinddragelsen effektivt kan øges.

I Danske Skoleelever har vi i flere år arbejdet med at øge Elevinddragelsen, ved at være rundt på skoler i hele landet, hvor vi har undervist lærere og elever i hvordan de arbejde med at inddrage eleverne mere i undervisningen. Derfor er vi rigtig glade for, og stolte af, at ny forskning fra Aarhus Universitet viser, det er muligt at øge Elevinddragelsen betydeligt.

Med folkeskolereformen blev det lovbestemt at sætte fokus på elevernes inddragelse i undervisningen. Et storstilet aktionslæringsforløb med 265 8. klasser fordelt over næsten halvdelen af landets kommuner viser, at det er muligt at øge elevernes aktive deltagelse i undervisningen betydeligt. 

”Projektet har været en enorm succes. Vi har bl.a. haft konsulenter og frivillige skoleelever ude i klasserne, hvor de har undervist i, hvordan man inddrager eleverne aktivt i undervisningen. De senere undersøgelser har vist, at elevinddragelsen er øget betydelig, således at eleverne i højere grad deltager aktivt i undervisningen. Som elevorganisation ser vi yderst positivt på resultaterne, og mener det i høj grad understreger, at der skal være mere elevinddragelse i undervisningen,” udtaler Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever.

Dette projekt viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre at øge elevinddragelsen. Undersøgelse har vist positive effekter i matematikundervisningen, men de de stærkeste positive effketer har vist sig i danskundervisningen. Samtidig peger resultaterne på at projektet har bidraget positivt til lærerenes kompetencer. Forsøget viser dog ingen signifikant effekt på elevernes generelle faglighed, trivsel og samfundsengagement.

Derimod viser andre undersøgelser, at elevernes aktive deltagelse kan føre til en forbedring i elevernes faglige niveau.
”Undersøgelser peger på, at hvis man øger den aktive deltagelse i undervisningen i folkeskolen, vil det på længere sigt også føre til højere faglige kompetencer i de forskellige fag. Derfor vil man sikkert også over en årrække opleve, at eleverne bliver bedre fagligt,” siger Per Fibæk Laursen, der er professor på DPU, Aarhus Universitet.

Et vigtigt opmærksomhedspunkt i forbindelse med elevernes inddragelse og medbestemmelse er de nationale trivselsmålinger, hvor resultaterne fra dette skoleår netop er offentliggjort. Her svarer hele 45% af eleverne i 4.-9. klasse ”Aldrig” eller ”Sjældent”, på spørgsmålet: ”Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?”, hvilket er en stigning på 6 procentpoint siden første trivselsmåling, der blev foretaget for to år siden. Herved understreges behovet for og potentialet i at fokusere på elevinddragelse i undervisningen.

Forsøgs- og forskningsprojektet blev gennemført i løbet af otte måneder fra september 2014 til maj 2015, og var finansieret af Undervisningsministeriet.

 

Du kan læse mere om projektet, se videoer og hente rapporten fra Aarhus Universitet HER