Ny undersøgelse: Børns trivsel øges gennem faglige forløb

Når trivselstemaer fra skolens sundheds- og seksualundervisning integreres i faglige forløb, højner det klassens trivsel. Det var tesen, da undervisningsprojektet Destination Trivsel blev skudt i gang for tre år siden. Og ifølge den netop offentliggjorte evaluering holder den tese stik.

I fire kommuner har skoler systematisk integreret sundheds- og seksualundervisningen i faglige undervisningsforløb i dansk, billedkunst, idræt, historie, og samfundsfag. Og tilbagemeldingen fra de involverede lærere og elever er klar: Samtænkningen skaber et stærkt fundament for at udvikle fællesskaber med bedre trivsel.

"Trivsel og faglighed omtales ofte som to forskellige pædagogiske indsatser. Resultatet fra projektet viser, at der særligt i forhold til klassens trivsel er mange fordele i at tænke det sammen", siger Lone Smidt, der er pædagogisk konsulent hos Sex & Samfund og har været projektleder på projektet.

Trivsel forsvinder i de ældste klasser
Hun peger på, at der lettere skabes en struktur i trivselsarbejdet, når det tænkes ind i faglige forløb. Desuden sikrer den faglige ramme, at der kommer fokus på generelle problematikker og fælles ansvar.

 "Når trivselsindsatsen står alene, kommer det nemt til at handle om den enkelte elev. I Destination Trivsels faglige forløb er målet at skabe forståelse for, hvad der fremmer trivsel generelt, og hvordan eleverne i fællesskab kan skabe rammer, hvor alle har det godt". 

Projektet viser, at der særligt i de ældste klasser er en god idé at integrere trivslen i arbejdet med dansk litteratur eller historieundervisning. I de ældste klasser oplever både elever, forældre, lærere og skoleleder, nemlig at fokus på trivsel har en tendens til at forsvinde til fordel for de faglige resultater.

Elever efterlyser forældre-involvering
Også forældrenes rolle har været en del af projektets fokus. Og her har det vist sig, at både elever, lærerne og forældre selv mener, at forældrene spiller en vigtig rolle for klassens trivsel, men i praksis ser det ikke ud til, at de udfylder det ansvar.

"Det gælder særligt i de ældste klasser, hvor forældreinddragelsen typisk drejer sig om det faglige og fremtidige uddannelsesvalg. Her efterlyser eleverne, at forældrene i stedet for kommer mere på bane i forhold til trivslen i klassen", siger Lone Smidt.

 Se evalueringsrapporten HER