Et løft af folkeskolen med penge fra privatskolerne

Socialdemokraterne vil tage penge fra privatskolerne og bruge dem til at styrke indsatsen over for eleverne i folkeskolens mindste klasser. Rigtig god idé, men husk det skal være socialt afbalanceret, siger formanden for Danske Skoleelever.

Koblingsprocent. Det er et ord, der bliver brugt meget, når vi taler om fri- og privatskoler. Koblingsprocent fortæller, hvor stort et tilskud en privatskole modtager fra staten. Regeringen har i sit forslag til næste års finanslov forslået, at koblingsprocenten skal stige fra 75% til 76% og dermed blive den højeste nogensinde.

DSE Wiki– Koblingsprocent

Koblingsprocenten fortæller, hvor stort et tilskud de frie grundskoler modtager fra staten for hver elev. Tilskuddet er baseret på en gennemsnitlig udgift til en elev i folkeskolen de seneste tre år. Dvs. at hvis en elev f.eks. koster 60.000 kr. pr. år, så modtager en privatskole i 2017 75% af 60.000 kr. dvs. 45.000 kr. pr. elev pr. år. Der er forskellige satser, da tilskuddet også afhænger af klassetrin og andre faktorer.

Koblingsprocentens udvikling
1992: 72%
1993: 73%
1994: 74%
1995-2010: 75%
2011: 74%
2012: 73%
2013: 72%
2014: 71%
2015: 71%
2016: 73%
2017: 75%
2018: 76% (regeringens udspil) 

 

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen foreslår i Politiken Skoleliv, at man i stedet for at hæve koblingsprocenten til 76% skal sætte den ned til 71%, som den var tilbage i 2014-2015, inden den nuværende regering hævede den. Det vil frigive 325 millioner kr. som Socialdemokratiet vil bruge på et faglig løft af de yngste elever. I Danske Skoleelever er vi enige med Socialdemokratiet, men også enig med Undervisningsminister Merete Riisager. Formand Jakob Bonde Nielsen forklarer: ”Jeg er helt enig med Mette Frederiksen i, at vi ikke skal styrke privatskolerne ved at udhule folkeskolen. Jeg kan dog også godt følge ministerens argument om, at det kan ramme socialt skævt”. 

Derfor foreslår Jakob Bonde Nielsen, at tilskuddet skal være sociale afbalanceret, således at skolepengene (den egenbetaling forældrene betaler) bliver reguleret efter, hvor meget forældrene tjener. Herudover mener formanden for Danmark grundskoleelever, at politikerne må stoppe med at lade fri- og privatskolerne være en del af de politiske slåskampe. ”Vi elever kan ikke være tjent med, at tilskuddet hopper op og ned, alt efter hvem der lige har magten. Derfor mener jeg, at tilskuddet skal være på 71%, og vigtigst af alt fastholdes der, så der kommer ro om elevernes hverdag.” siger Jakob Bonde Nielsen med henvisning til, at koblingsprocenten har haft mange udsving de seneste 15 år.

Danske Skoleelever foreslår: 
- En koblingsprocent på 71%. Det offentliges primær rolle er at drive folkeskolerne.
- Fastfrysning af tilskuddet, så der er ro om elevernes hverdag.
- Socialt afbalanceret forældrebetaling. Den andel forældrene betaler (skolepenge) skal være indkomstreguleret. Alle fri- og privatskoler skal være underlagt denne regel.