Nyt projekt skal styrke vejledningsindsatsen

Danske Skoleelever vil i samarbejde med Tuborgfondet styrke vejledningsindsatsen. Det sker i det nyt projekt Next Step, der afprøver og nytænker indsatsen i praksis.

Formålet er at afprøve praksisnære indsatser samt sikre det bedste næste skridt mod det gode liv. Next Step har gennem mentordninger mellem skoler og lokale virksomheder primært fokus på, at unge øger deres kendskab til og motivation for uddannelse og arbejdsliv.
Gennem mentorordninger skal eleverne i samarbejde repræsentanter fra virksomhederne tydeliggøre og forstå værdien af deres egne styrker og kompetencer samt udrustes til selv at fastlægge mål for deres videre uddannelsesforløb i retning mod arbejdsmarkedet. Ligeledes skal projektet bidrage til, at den enkelte føler sig og opfattes som værdifuld, bidragende og har betydning for sine omgivelser. De første mentorforløb igangsættes primo oktober og kører indtil videre til ultimo december, hvorefter pilotprojektet elvaluers, optimeres og en større indsats herefter søges igangsat.

Pilotprojektet er blevet en realitet takket være samarbejdet med: 

Tuborgfondet Logotype Red RGB