Opbakning til Next step - min vej - mit valg

Nyt udspil fra DSE skal få flere afgangselever til at vælge en erhvervsuddannelse.

I det danske velfærdssamfund er uddannelse et helt klart kriterium i vejen mod succes, det spændende job og det gode liv. Derfor er det vigtigt at alle unge tager en ungdomsuddannelse efter endt grundskole, men for samfundet, og ikke mindst de unge selv, er det ikke ligegyldigt hvilke ungdomsuddannelser vi som elever tager. I dag er der desværre alt for mange elever, der vælger den ”lette” vej og gør som de andre. Nemlig søger ind på en gymnasial uddannelse. Det er der mange årsager til, men vi i Danske Skoleelever har vi med udspillet Next Step et forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikre flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen mere motiverede. Udspillet møder stor opbakning fra både Undervisningsministeren og andre politikere i Folketinget.

Vejledningen er for dårlig
I 2015 lavede regeringen en målsætning om at 25 procent af en årgang blandt folkeskolens afgangselever skal søge ind på en erhvervsuddannelse. Sidste år var der kun 18 procent der gjorde det, hvorimod hele 74 procent søgte ind på en gymnasial uddannelse.
En af årsagerne er højest sandsynlig, at vejledningsindsatsen er blevet kraftigt beskåret, og den individuelle vejledning, hvor unge hjælpes på vej i forhold til fremtidig karrierevalg og uddannelse, er på et minimum. På nuværende tidspunkt kan mere end hver fjerde elev ikke erklæres for uddannelsesparat i 8.klasse, hvilket må opfattes som en samfundsmæssig udfordring holdt op mod Undervisningsministeriets målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Opbakning fra politikerne
Udspillet har fået bred opbakning fra begge sider i Folketinget. Bl.a. siger SF’s undervisningsordfører, Jacob Mark: "Jeg synes, de har nogle gode punkter, fordi de tager udgangspunkt i, at alle elever skal møde mere praktisk undervisning og ikke kun nogle særlige elever, som har særlige interesser".
Læs mere op opbakningen til udspillet i dagbladet Politiken HER

Konkrete forslag til en mere praksisorienteret skoledag
I vores udspil Next Step kommer vi med nogle konkrete forslag:
- UU-vejledningen: Alle skal have adgang til en vejleder.
- Brobygning: En uge på en gymnasial uddannelse og en uge på en erhvervsuddannelse.
- Erhvervspraktik: To ugers erhvervspraktik i 8. og 9. klasse.
- Praktisk projektopgave: Obligatorisk projektopgave må løses praktisk eller teoretisk.
- Praktiske valgfag: Elever i 7. klasse skal vælge et praktisk fag.
- 10. klasse: Samarbejde med ungdomsuddannelserne, så brobygning er muligt.
- Håndværk og design til 9. klasse: Forlænge faget til udgangen af 9. klasse.
- Samarbejde med lokalsamfundet: Alle kommuner skal have ansat en ”Åben skole konsulent”.
- Projekt Next step: Et projekt med mentorordninger mellem skoler og lokale virksomheder.

Læs hele Next step udspillet her:  Logo Next Step3