Danske Skoleelever vælger ny formand

På Danske Skoleelevers årlige generalforsamling den 20.-22. april har eleverne valgt Sarah Gruszov Bærentzen som ny formand

Sarah overtager posten den 1. juli fra den nuværende formand Jakob Bonde Nielsen. Sarah har tre mærkesager, som hun vil arbejde for i sin tid som formand: Mere virkelighedsnær undervisning, mindre pres og stres og øgede elevinddragelse.

Sarah er 15 år og bor i Brøndby Øster og har været formand for Danske Skoleelever i Region Hovedstaden, og har været aktiv i foreningen i 2,5 år. På generalforsamlingen blev Sarah valgt af de over 300 elever, der var samlet fra hele landet. Det næste år skal Sarah stå i spidsen for alle landets grundskoleelever i debatten om skolen, og arbejdet for det gode skoleliv for alle elever.

»Jeg har ikke en lang videregående uddannelse, og jeg er ikke myndig, men jeg går i skole fem dage om ugen, så jeg har jo en smule forståelse for elevers skolegang,« sigers Sarah.

På generalforsamlingen ændrede Danske Skoleelever foreningens vedtægter, hvilket blandt andet betyder, at Danske Skoleelever fremover vil være organiseret i 17 lokalafdelinger i stedet for de hidtil seks regioner. Formålet er at gøre det lettere for eleverne at gå sammen og få indflydelse på den skolepolitiske dagsorden i lokalområdet.  

Generalforsamlingen vedtog ligeledes ændringer så nyvalgte formandskab først tiltræder den 1. juli, hvilket giver den nyvalgte formand og de to næstformænd ro til at færdiggøre deres afgangsprøver.

Det betyder, at Jakob Bonde Nielsen og Chili Stengaard Bjerg Preisler-Andersen forsætter som henholdsvis formand og næstformand frem til den 1. juli.


Sonja Agerbæk-Pedersen fra København og Oskar Sommer fra Klarup i Nordjylland blev begge valgt som næstformand, og tiltræder sammen med Sarah på posterne til sommer.