Vi går forrest i kampen for godt undervisningsmiljø

Frisk luft, flotte lokaler og fine toiletter er desværre langt fra hverdag på de danske grundskoler. Der findes skoler over hele landet, hvor undervisningsmiljøet

ikke kommer i nærheden af minimumskravene til arbejdsmiljøet på de voksnes arbejdspladser. Det på trods af, at vi har kæmpet for bedre undervisningsmiljø i årtier, men intet tyder på, at det bliver mærkbart bedre.

Mette With Hagensen satte igen fokus på udfordringerne på Skoleliv.dk den 31. oktober, vi er helt enige med hendes synspunkter og præsenterer her konkrete forslag til, hvordan vi kommer videre.

Lad os starte med at plukke de lavthængende frugter. Vi kan med simple og omkostningslette forsøgs- og udviklingsinitiativer tage de første skridt mod et bedre undervisningsmiljø, og eleverne er garanteret med på disse tiltag.

Skoleledelsen i dialog med eleverne

For os ligger det lige for, at skolens elevråd bliver inddraget i processen. Hvis ledelsen tager dialogen med eleverne, kan vi sammen udvikle ideer til, hvordan miljøet kan forbedres på den enkelte skole. Det kan eksempelvis være at opsætte regler for udluftning i klasselokalerne, etablering af frivillige rengøringshold og indsamlinger til forbedring af undervisningsmiljøet.

’Alle elever har ret til et godt undervisningsmiljø’

Et godt undervisningsmiljø er en ret, som alt for få kommuner og skoler overholder. Hvis vi skal sikre et undervisningsmiljø, der lever op til kravene, så må staten komme kommunerne til hjælp. Danske Skoleelever mener, at hjælpen kan gives i form af lån, der giver kommunerne økonomi til at renovere skolerne. Lån der er mærket til energieffektivitet. På den måde kan kommunerne eksempelvis forbedre isoleringen eller effektivisere ventilationssystemet. Derved får vi her og nu forbedret nogle af de mest kritiske områder, mens kommunerne kan betale regningen løbende.

Nu må det snart være slut med, at vi ikke kan koncentrere os, fordi iltniveauet og temperaturen er for lav. Nu må det snart være slut med, at vi skal holde os, fordi toiletterne ser herrens ud. Nu må det snart være slut med, at for små lokaler giver uro og støj.

Nødvendig investering i godt undervisningsmiljø

Det kommer til at koste penge her og nu, men ved at skubbe problemet foran os, står vi overfor uoverskuelige udfordringer i fremtiden. På lang sigt koster det penge, når vi lærer for lidt og så er en investering i undervisningsmiljø, som Mette With Hagensen også påpeger, nødvendigt for at fastholde gode grundskoleuddannelser i Danmark.

Sarah Gruszow Bærentzen, Formand, Danske Skoleelever