Netværksdag i Odense

Onsdag havde Danske Skoleelever arrangeret en netværksdag for fælleselevråd i de elevvenlige kommuner. Det foregik i Odense med 70 deltagere. Fælleselevrådene mødtes til en dag fyldt med aktiviteter, som gjorde dem klogere på både elevrådsarbejde, hinanden og Danske Skoleelever.

Der er mange måder at gribe fælleselevrådsarbejdet an på og netop det, var udgangspunktet for netværksdagen. Fra start blev de sat sammen med et fælleselevråd fra en nærliggende kommune, med det formål at skabe et samarbejde. For Ishøj og Brøndbys fælleselevråd lykkedes det endda med stor succes. De har allerede planlagt, at de skal mødes igen.

"Vi har aftalt med Ishøj kommune, at vi skal mødes og lave noget ideudveksling. Og blandt andet tale videre om at lave et arrangement sammen," siger Iram, der er fælleselevrådsformand i Brøndby Kommune.

I et fælleselevråd sidder der elevrådsrepræsentanter fra mange af en kommunes skoler, med det formål at styrke elevernes stemme i kommunen og vidensdele på tværs af skolernes elevråd.

Byg en kontaktlærer og besøg en messestand

I løbet af dagen fik deltagerne mulighed for at cirkulere rundt og mingle med hinanden samtidig med, at de kunne besøge en af de syv stande, som frivillige fra Danske Skoleelever var værter for. Deltagerne kunne høre om:

  • Projektet Elevinddragelse
  • Elevtelefonen
  • WiFive og digital dannelse
  • Projektet Alle med
  • Danske Skoleelevers kurser
  • Bestyrelsens arbejde
  • Formandskabet

Flere af deltagerne kom også på scenen, hvor de skulle bygge deres bud på eksempelvis 'den gode kontaklærer' i blandt andet lego, papir, grannåle og blyanter. Det slap kreativiteten løs og resulterede i en spændende samtale og debat om emnet.