Silkeborg ny elevvenlig kommune

Elevdemokratiet blomstrer i Silkeborg Kommune med et fælleselevråd og ungebyråd, der tager ansvar og får indflydelse. Nu bliver elevdemokratiet yderligere styrket med et nyt partnerskab mellem Silkeborg Kommune og Danske Skoleelever

Silkeborg Kommune og elevorganisationen Danske Skoleelever har indgået et partnerskab, der betyder, at Silkeborg kan kalde sig en Elevvenlig Kommune. Det betyder, at skoleeleverne i endnu højere grad vil blive inddraget i beslutninger omkring deres skoledag og trivsel, når partnerskabet stiller skarpt på elevdemokratiet.

"I Silkeborg Kommune arbejder vi hele tiden med at klæde eleverne på til den fremtid, der venter dem. En del af det arbejde handler om at skabe aktive og engagerede elever. Derfor er vi også glade og stolte over at være blevet en del af partnerskabet Elevvenlig Kommune," siger Søren Kristensen, formand i Børn & Unge Udvalget.

Tradition for elevdemokrati
Med både et ungebyråd og fælleselevråd er elevdemokrati ikke nyt for Silkeborg Kommune. I Ungebyrådet er eleverne med til at påvirke den politiske dagsorden, og det fælleselevråd samler elever på tværs af skoler. Næstformanden i Silkeborg Fælleselevråd og ungeborgmester, Frederik Chalmer Rasmussen, glæder sig over det nye partnerskab

"Jeg synes, det er rigtig fedt, at Silkeborg Kommune nu bliver elevvenlig. Det betyder blandt andet, at vi som fælleselevråd bliver styrket og får endnu mere ud af vores møder."

Danske Skoleelever støtter op
Danske Skoleelever understøtter de elevdemokratiske aktiviteter i kommunen ved at bidrage med elevrådssupporter, elevrådskursus og skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen, så eleverne kan tage medejerskab for deres uddannelse, medborgere og samfund.

"Vi er meget glade for, at Silkeborg Kommune nu er med i den fornemme klub for Elevvenlige Kommuner. Det betyder blandt andet, at eleverne i kommunen nu har høringsret på beslutninger på skoleområdet, og kommunen stiller en kommunal kontaktperson til rådighed for fælleselevrådet," siger Sarah Gruszow Bærentzen, formand for Danske Skoleelever.

Fakta om elevdemokrati i Silkeborg Kommune

  • Silkeborg Kommunes Ungebyråd har eksisteret siden 2014
  • Silkeborgs Fælleselevråd blev oprettet i 2011