Gratis workshop: Alle Med

Vi tilbyder sammen med sammenslutningen for unge med Handicap (SUMH) en gratis workshop, der handler om inklusion, handicap og et godt klassefællesskab for elever på alle klassetrin. Vi tilrettelægger workshoppen individuelt, så den passer til din klasse eller skole.

Workshoppen Alle med er for en klasse, for en afdeling eller for en hel skole,
der kan se muligheder i at få unge mennesker ud og facilitere en workshop om emnerne inklusion, handicap og et godt klassefællesskab.

AllemEd2

Vi kommer typisk en eller to frivillige fra Danske Skoleelever og en frivillige fra SUMH.

De to fra Danske Skoleelever er lige gået ud af grundskolen og den unge fra SUMH har selv et handicap og fortæller åbent om livet med med de udfordringer, der følger med.

For eleverne er det typisk en øjenåbner; engageret og interesseret spørger de ind til den unge med handicap.

AllemEd1

Der er fokus på, at eleverne bliver aktiveret i løbet af workshoppen,
det gør vi med bevægelse og kreativitet, som bliver prioritet i det omfang, lokalerne indbyder til det.

Læs mere og book en workshop på www.allemed.dk