Elevpagten: Skolens fire vigtigste emner

Søren Pape (C) er med, Ida Auken (R) er med og Laura Lindahl (I) er med – de er de første tre, der har skrevet sig ind i elevpagten sammen med Danske Skoleelever. Når valget er slut, vil de prioritere at tale om elevpagtens fire emner, når der skal diskuteres skolepolitik.

 

Danske Skoleelever rejser i løbet af valgkampen rundt i landet og møder politikerne til en snak om det indtilnu oversete emne i valgkampen: Grundskolepolitik. Vi har fire af de vigtigste emner med, som vi sammen med politikerne prioriterer og taler om, hvordan vi når i mål med løsninger på udfordringerne.

De fire emner er
  1. Faglighed for alle
  2. Stop mobning
  3. Mindre vikarforbrug
  4. Ingen stress


Det er fire enormt vigtige emner for eleverne, derfor har vi opsat nogle konkrete mål for emnerne, som vi sammen med politikerne, vil arbejde på at få opfyldt inden 2029.

IMG 20190513 131704

Vi skal halvere andelen af stressede unge frem mod 2029.

I 2017 var det 23,4 % af 16-24 årige mænd og 40,5 % af de 16-24 årige kvinder, som havde et højt stressniveau. De tal, skal halveres.

Vi skal halvere andelen af elever der forlader skolen med ikke funktionelle læse-, skrive- og regneegenskaber frem mod 2029

I skoleåret 2016/2017 var det hver sjette (16,5 %) folkeskoleelev som ikke fik 02 eller derover i både dansk og matematik. 5,3 % procent fik under 02 i både dansk og matematik. 02 er minimum, hvis man skal starte på en ungdomsuddannelse. Vi skal have så mange dygtige elever videre fra folkeskolen muligt.

Vi skal halvere andelen af elever, der bliver mobbet i folkeskolen frem mod 2029.

I 2018 blev 21,9 % af elever i 4.-6. klasse og 17,1 % af elever i 7.-9. klasse mobbet i løbet af skoleåret. Det har store konsekvenser for ofret, som ved kontinuerlig mobning kan øge sandsynligheden betydeligt for bl.a. stress, lavt selvværd, depressioner og angst.

Vi skal halvere vores vikarforbrug frem mod 2029

I 2018 var det over hver tiende (11,1%) af undervisningstimerne, der ikke blev gennemført som planlagt. I en folkeskole hvor der sættes høje krav til eleverne for gode faglige resultater, er det problematisk, at eleverne ikke får den kvalitetsundervisning, de er berettiget til.