Elevernes Demokratiske Dannelse

I samarbejde med Danmarks Private Skoler har vi udarbejdet publikationen ”Elevernes Demokratiske Dannelse”.

Publikationen har til formål at udfolde begrebet ”elevernes demokratiske dannelse”, ligesom vi med publikationen ønsker at konkretisere, hvordan elevernes demokratiske dannelse kan understøttes og udvikles i skolernes hverdag.

Publikationen giver derfor en introduktion til væsentlige begreber, der er en del af grundlaget for at forstå, hvordan elevernes demokratiske dannelse udfoldes. Den giver også en række pejlemærker for, hvordan skolen forbereder, udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse i undervisningen og i hele dens virke.

Danmarks Private Skoler og Danske Skoleelever har således et fælles ærinde med publikationen: Foreningerne opfatter forpligtende fællesskab, frihed og demokrati som grundlæggende værdier i vores samfund. Det samme er medborgerskab. For at kunne udøve medborgerskab, må man have viden om samfundet og om de grundlæggende rettigheder og forpligtelser, man har som borger. Man må samtidig have kompetencerne til at omsætte den viden til konkrete handlinger for at kunne varetage sine forpligtelser og gøre brug af sine rettigheder.

Du kan læse publikationen her

God læselyst!