Digital mobning:

En stor del af vores kommunikation er digital, og derfor er digital mobning et stigende problem.

Digital mobning er et stigende problem, i takt med at en større del af unge menneskers liv foregår på de sociale medier. Det er desværre også et problem, som de førnævnte ressourcepersoner har utroligt svært ved at håndtere, grundet et måske begrænset kendskab til sociale medier, og ikke mindst unges brug af disse. Det ubarmhjertige ved digital mobning, er at man ikke kan slippe væk fra det. Der kan man ikke bare flytte sig fysisk fra en situation, for at undgå overgrebene. Det gør også digital mobning til noget meget sværere at hjælpe med, da mange mobbere gemmer sig bag computeren, falske profiler osv.

Et element i mobning, der også fylder utroligt meget for eleverne i Danmark, er den sociale isolation. Mange elever oplever udelukkelse fra klassens sociale fællesskaber, hvilket kan være meget smertefuldt. Det medfører lav selvtillid og ringe lyst til at gå i skole, hvilket giver fravær og elever der er kede af det. Meget af den mobning vi får henvendelser omkring, er netop denne sociale udelukkelse. Et område som også er svært for ressourcepersonerne at sætte ind overfor – specielt hvis der sættes ind for sent.