Trivsel i klassen

Nogen gange kan det være svært at få en hel klasse til at fungere, og I kommer helt sikkert til at møde nogle udfordringer gennem jeres skoletid.

Har I nogle problemer med trivslen i jeres klasse? Ring ind til Elevtelefonen, og snak med en rådgiver der har stået i samme situation som dig!

Baggrund 

Vi snakker dagligt med elever, der oplever alle den slags udfordringer man kan støde på, når man går 10 år i klasse med de samme mennesker. Fælles for alle der søger vores rådgivning er, at de ønsker en klasse hvor alle i klassefællesskabet trives. Det skal være en positiv oplevelse at komme i skole, hvilket er vigtigt for en række forskellige områder. Først og fremmest fordi alle børn i den danske grundskole fortjener at gå i en skole, hvor der er rart at være og hvor de er glade for de mennesker de befinder sig sammen med. Det lidt unikke ved en klasse er i den sammenhæng, at man ikke selv vælger hvem man vil gå sammen med, men ikke desto mindre bliver man nødt til at møde nogle af de forskellige udfordringer man kommer til at opleve i sin skolegang, som et samlet klassefællesskab.

Grunden til at vi overhovedet går i skole er selvfølgelig så vi kan lære noget, men for at vi lærer noget er det vigtigt at vi har nogle gode kammerater og føler os trygge i det læringsmiljø vi befinder os i. Et klasserum præget af respekt, venskab og god opførsel er målet. Og selvom det kan lyde ganske simpelt, er vejen dertil for det meste noget mere kompliceret og med diverse bump på vejen.

Hvis din klasse møder udfordringer, der kan virke umulige at løse kan I ringe ind til os på Elevtelefonen, hvor I vil møde en rådgiver der selv har oplevet en klassekonflikt eller 10, og har rådgivet mange andre om at skabe nogle holdbare løsninger for et trygt klassemiljø. Man skal altid kæmpe for at trivslen i sin klasse er i top, så alle har det godt og kan vokse; både fagligt og som mennesker.

Viden på området
Det er bevist at klasser, der har en høj trivsel også klarer sig markant bedre fagligt. Derfor er det selvsagt meget vigtigt at I får skabt nogle gode og trygge læringsmiljøer, hvor I behandler hinanden ordentligt og med respekt. På den måde bliver det både rarere at være i skole, og I kommer samtidigt til at lære meget mere. Hvis din lærer, særligt i udskolingen, sommetider beklager sig over ikke at ville håndtere sociale udfordringer frem for undervisningen, kan du med rette fortælle ham/hende om denne sammenhæng. En klasse der trives, er en klasse der lærer.

Hvordan rådgiver vi
Når du ringer ind til Elevtelefonen, er det en af vores mange frivillige rådgivere der tager telefonen. Vores rådgivning er anonym, hvilket betyder at du ikke behøver at fortælle hvad du hedder.
Elevtelefonen er en rådgivningslinje, hvilket betyder at vi ikke kan give dig en løsning på dit problem, men at vi meget gerne vil hjælpe dig med at finde en.
Vi rådgiver efter en model, der lægger vægt på anerkendelse. For os er det vigtigt at vi i rådgivningen anerkender at problemet er der, men at der også findes en løsning. På den måde bevæger vi os fremad i stedet for at blive ved problemet.
Vores rådgivere er alle lige gået ud af grundskolen, og er derfor fulde af inspiration fra deres egen skolegang.

3 tips til god trivsel i klassen
Lav nogle fælles klasseregler:
En god start på et godt klassemiljø, er at få forventningsafstemt hvordan I gerne vil behandle hinanden i klassen. Her kan det være smart både at tale om hvordan I har det godt med hinanden i undervisningen, i frikvartererne og efter skole. Selvom I måske er gode til at have det sjovt i frikvartererne, kan det være at der sker nogle ting i jeres undervisning, der gør at ikke alle føler det er et godt læringsmiljø.

Involvér jeres lærer(e):
Nogle konflikter kan være umulige at finde en løsning på, og her giver det altså god mening at hive fat i en lærer, der kan være med til at se det hele lidt mere objektivt. Derudover er det også godt at involvere jeres lærer i klassereglerne, da de helt sikkert er fyldt med ideer og holdninger, til hvordan jeres klasse kan få det bedre med hinanden.

Lav nogle sociale arrangementer:
Sociale arrangementer udenfor skolen er også en vigtig del af det at gå i klasse sammen. I kan tage en tur i skoven og overnatte i shelter, spille lasergame eller tage ud og skøjte. Mulighederne er mange, og I kan helt sikkert også få forældrerådet med på nogle af jeres gode ideer til et sjovt klassearrangement!