De regionale mesterskaber kører fra d. 3. september – 30. november 2018 og foregår via en online platform.

 

Du kan dyste i fagene: Dansk, matematik, historie, biologi og engelsk, og det er muligt at deltage både individuelt og i hold.

De regionale mesterskaber består af:

-Multiple choice- opgaver

-Opgaveløsning i relation til en virksomhedscase

- Feedback af en andens opgave

 

Holdopgaven indeholder elementer fra alle 5 ovennævnte fag og skal løses af grupper på 8-12 elever.

Du kan deltage i de regionale mesterskaber, hvis du går i 7., 8. eller 9. klasse i skoleåret 18/19.

 

De bedste besvarelser går videre til landsmesterskaberne, som løber af stablen d. 24. januar på Dokk1 i Aarhus.