Information til dig som elev

Hvis du er elev og går i 7., 8. eller 9. klasse, kan du deltage i DM i Fagene. Her på siden kan du se, hvordan du gør. Det er let og helt gratis.
Du kan deltage i de regionale mesterskaber her på hjemmesiden fra den 3. september til den 30. november.

Du kan også hente alle informationerne som PDF HER
Du kan også se en kort video om, hvordan Jeppe deltager i DM i Fagene. Se videoen i bunden af siden.

Deltag nu!
Du kan deltage i DM i Fagene lige nu og frem til den 30. november. Gør det ved at klikke her:

Deltag nu 002

Opbygning
Her kan du læse en kort introduktion til DM i Fagene, få information om opgaverne og læse om, hvordan du deltager i DM i Fagene.

Om DM i Fagene
•    DM i Fagene er en landsdækkende konkurrence for alle elever i 7., 8. og 9. klasse.
•    DM i Fagene består af to runder: De regionale mesterskaber og landsmesterskaberne.
     De regionale mesterskaber afholdes fra den 3. september til den 30. november og foregår på en online platform fra DM i Fagenes hjemmeside. Landsmesterskaberne afholdes i Aarhus
     den 24. januar 2019 (det er gratis at deltage).

•    Du kan dyste i dansk, matematik, biologi, historie og engelsk samt en tværfaglig holdopgave.
•    Du dyster mod andre elever fra din egen årgang i din egen region i Danmark i de regionale mesterskaber.
     I hver region går de allerbedste elever (uafhængigt af årgang) samt de bedste elever fra hver årgang videre til landsmesterskaberne.
     Til holdmesterskaberne går de bedste hold fra hver region videre til landsmesterskaberne.

•    Til landmesterskaberne dyster alle mod alle på tværs af årgang og region.
•    Til både de regionale mesterskaber og landsmesterskaberne handler det ikke kun om faglige færdigheder, men også om kreative løsninger på udfordringer, som virksomheder har.
     Dvs. du får mulighed for at bruge det, du lærer til dagligt i undervisningen, til at løse udfordringer, som rigtige virksomheder har.

Om opgaverne i de individuelle mesterskaber
Opgavebesvarelsen er inddelt i 4 dele:
1.    5 indledende spørgsmål – ca. 5 minutter (der er IKKE tid på opgaven)
2.    Færdighedsopgaver (multiple choice) – 15 minutter (der er tid på opgaverne)
3.    Caseopgave fra en virksomhed – 45 minutter (der er tid på opgaven)
4.    Feedback – ca. 15 minutter (der er IKKE tid på opgaven)
I alt: 1 time og 20 min.


Ad. 1: 5 Indledende spørgsmål (ca. 5 min.)
•    Først vil du møde 5 spørgsmål. Her kan et spørgsmål f.eks. være: ”Hvor har du hørt om DM i Fagene?” Dit svar bliver ikke bedømt.

Ad 2: Færdighedsopgaver – multiple choice (15 min.)
•    Du har 15 minutter til at løse en række færdighedsopgaver.
•    Der er tid på hver enkelt opgave, som tæller ned. Når tiden er gået, SKAL du have besvaret spørgsmålet. Herefter bliver du automatisk ført videre til næste opgave.

Ad 3: Caseopgave fra en virksomhed (45 min.)
•    Her møder du en større opgave. Opgaven er stillet af en virksomhed, som har brug for din hjælp.  
•    Du har 45 minutter til at løse opgaven. Uret tæller ned.

Ad. 4: Feedback (ca. 15 min.)
•    Du skal give feedback til en anden elevs besvarelse af caseopgaven.
•    Du vil møde en række spørgsmål, der f.eks. lyder: ”Har eleven besvaret både opgave A og opgave B?” og ”På en skala fra 1-5, hvor velargumenteret er elevens svar?”

HUSK:
•    Du må bruge ALLE hjælpemidler, når du løser opgaverne. I engelsk, biologi og historie er der videoer med både lyd og undertekster. Det er en god idé, hvis du har dine høretelefoner klar.
•    Du kan IKKE gå tilbage i opgaverne! Så klik ikke ”næste”, før du er helt færdig med opgaven.
•    Klik IKKE på tilbageknappen – du risikerer at miste dit svar.
•    Hvis du deltager individuelt, sidder du ved din egen computer.
Hvis du deltager på et hold, er det kun holdlederen der kan uploade jeres besvarelse, men I kan alle logge ind og se opgaven på hver jeres computer. Hav flere computere klar, hvis I får brug for dem til at løse opgaverne.

Om opgaven i holdmesterskaberne
Indledende spørgsmål og færdighedsopgaver
•    Der er 5 indledende spørgsmål (uden tid) og dernæst en række multiple choice-opgaver (på tid).

Caseopgaven
•    I skal løse 4 opgaver med elementer fra alle 5 fag. Alle i gruppen skal læse opgave 1, da den danner grundlag for de andre opgaver. Opgave 2, 3 og 4 kan deles ud blandt jer, men det er
     vigtigt at samarbejde, da I bliver bedømt på, at elementer fra alle opgaver er med i opgave 4.
•    I aftaler, hvornår I hver især skal være færdige med delopgaverne. I har 45 minutter i alt, og det tager også tid at sende besvarelserne på delopgaverne til holdlederen og få det uploadet.
•    Husk: Det er bedre at aflevere en smule i stedet for at bruge for lang tid på at lave det perfekt – for til gengæld at løbe tør for tid, inden besvarelserne er uploadede.
Feedbackopgave:
Til slut skal I give feedback på en besvarelse af selvsamme caseopgave, som I lige selv har lavet. Der er ikke tid på denne opgave, så I kan fordybe jer i arbejdet med at give feedback.

Hvordan kommer du i gang?
1.    Gå ind på www.dmifagene.dk/deltag.
2.    Log ind med dit Uni-login.
3.    Udfyld alle linjerne på siden, der kommer frem. Vær særligt opmærksom på, om oplysningerne er korrekte. Hvis du kvalificerer dig til landsmesterskabet, får du nemlig besked via mail.
       Hvis du ikke svarer på mailen, er det den næste på “ranglisten”, der bliver inviteret.
4.    Tryk på ”Accepter”.
5.    Når du er klar til at deltage, klikker du på det fag, du vil deltage i.
6.    Husk: Du kan kun deltage én gang i hvert af de fem fag inkl. hold.

Hvis du skal deltage på hold, kan du først oprette holdet efter den 3. september. Det gør du på følgende måde:
1.    I går sammen på et hold af 4-12 elever (vi anbefaler 4-6 elever på hvert hold), og sammen vælger man en holdleder. Holdlederen er den person, der skal oprette holdet, og vedkommende
       er den eneste med rettighed til at besvare og aflevere opgaverne. Resten af holdet kan se opgaverne på deres computer, men kan ikke besvare og aflevere dem.
2.    Alle holddeltagere gør som beskrevet ovenfor. Dog skal alle holddeltagerne vente med at gøre noget efter punkt 4 (ovenfor), indtil holdlederen har gjort følgende:
3.    Holdlederen trykker på ikonet, hvor der står ”Holdopgave”.
4.    Tryk herefter på ”Mit hold”.
5.    Tryk på ”Opret Hold”.
6.    Find på et holdnavn, og skriv det ind i det første felt. Vælg herefter ”Holdopgave” i feltet nedenunder, og tryk ”Opret Hold”.
7.    Tryk nu på ”Inviter Nyt Medlem”.
8.    Nu skrives alle holdmedlemmers UNI-C-brugernavne ind i hver deres felt. Husk, at alle holdmedlemmer skal være succesfuldt tilmeldt, før de kan tilføjes holdet.
9.    Når alle holdmedlemmers UNI-C-brugernavne er skrevet ind (dobbelttjek, at der ikke er lavet tastefejl), trykker holdlederen på ”Tilføj Holdmedlemmer”.
10.    Nu kan holdlederen trykke på ”Tilbage” og tjekke, at alle holdmedlemmer er skrevet på holdet.
11.    Til sidst kan holdlederen trykke på ”Tilbage” igen og starte opgaven, når holdet er klar.