Røgfri Skoletid

Hvis skolen skal være røgfri, så skal den også være helt røgfri. Det går ikke, at vi ignorerer rygetrængende klassekammerater, vi kan ikke acceptere, at lærerne fortsat må ryge. Skolen indrettes så vi elever indbydes til sjove og fornuftige aktiviteter.

I samarbejde med Røgfri Fremtid har vi lavet en handleplan for elevrådet, så I kan sætte fokus på problematikken.

Denne side er lavet for at give jer inspiration og viden om røgfri skoletid.

Download handlingsplan

Fem måder at understøtte røgfri skoletid

Røgfri skoletid omfatter ansatte

3 argumenter for, hvorfor skoletiden også skal være røgfri for ansatte:

 • De ansatte er rollemodeller for os elever
 • Det er dobbeltmoralsk, at ansatte, der lige har været ude at ryge skal fortælle os, at vi ikke må ryge
 • Røgfri skoletid bør være en fælles indsats, hvor elever og ansatte står sammen om at skabe et undervisningsmiljø uden rygning

Hjælp til elever, der er afhængige af nikotin/ønsker støtte til et rygestop

3 måder at hjælpe elever der vil stoppe med at ryge eller bruge snus:

  • Henvis elever til app’en Xhale, der kan hjælpe med ryge- eller snusstop – www.xhale.dk
  • Tal med kommunen, om de kan komme ud på skolen og tilbyde hjælp til rygestop
  • Få ledelsen til at lave en ”akutkasse” med pastiller og lignende, der kan hjælpe elever med rygetrang

Tobak på skoleskemaet

Gode pauseaktiviteter

Hvordan man som elevråd kan gribe det an

 • Information om, hvor elevrådene kan søge penge til fx bordfodbold mm.
 • Søg inspiration fra andre skoler her cancer.dk/roegfriskoletid
 • Inddrag eleverne I at finde på idéer, der kan skabe gode pauser uden røg.

Inddragelse af forældre

 • Del Røgfri Fremtids materiale til forældre: Https://www.snakomtobak.dk
 • Fortæl forældrene, at det er vigtigt de taler med deres børn om tobak
 • Sæt tobakken på dagsordenen på forældremøder