Danske Skoleelever vil i løbet af dette skoleår rejse rundt i Danmark for at besøge samtlige grundskoler landet over. Under hvert besøg vil vi dels fortælle om, hvordan vi arbejder sammen med elevrådene på grundskoleområdet og dels fortælle om, hvordan Danske Skoleelever fungerer som organisation. Vi vil også fortælle om Elevtelefonen, som kort fortalt er en elev-til-elev-rådgivning.

Det er en af Danske Skoleelevers sekretariatsfrivillige eller aktive elever der, sammen med en voksen chauffør, besøger landets skoler. Ved hvert besøg beder vi om at tale med en elev eller to (f.eks. formandskabet i elevrådet), som kan fortælle om, hvordan elevdemokratiet fungerer på skolen. Dette gør at Danske Skoleelever og Center for Elevrådgivning kan bringe budskabet videre til resten af skolens elever. Vi har altid en gave og informationsmateriale med til eleverne, når vi kommer på besøg. Et skolebesøg varer cirka 15 minutter.

Følg os på Instagram, hvor vi lægger billeder op fra skolebesøgene HER eller søg på @DSE_dropin.

Der er 2.185 folkeskoler, fri- og private grundskoler, internationale skoler og efterskoler i Danmark. Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling pr. 2018