WiFive

WiFive’s overordnede formål er at styrke det digitale fællesskab blandt elever på mellem- trinnet.

Elevinddragelse

Danske Skoleelever har gennem de seneste år arbejdet intenst på at øge inddragelsen af elever i undervisningen, samt undersøge effekten af øget elevinddrage.

Elevtelefonen

Vi rådgiver om alt inden for skolen, mobning, lektier, lærer, venner og meget meget mere.

Alle med

Alle skal være en del af skolen og undervisningen. Bliv meget klogere på, at få alle med.