Få tilskud til elevrådet fra Elevrådspuljen

Danske Skoleelever har sammen med MER’foto oprettet Elevrådspuljen, som er til for at give tilbage til eleverne og understøtte elevdemokratiet rundt på landets grundskoler. Målet med Elevrådspuljen er at flest mulige elevråd får gavn af den.

Danske Skoleelever, som ejer MER’foto udlodder puljen. Det gør de, da Danske Skoleelever som forening kan udlodde til elevråd, og så er det også et af deres formål.

Indstil dit elevråd

Hør Signe fra Orkesterefterskolen fortælle hvordan de har brugt deres 3000kr

Selve puljen

Puljen kommer til at bestå af 5% af MER’fotos bruttofortjenesten, uanset om der er overskud eller ej. Danske Skoleelever kan også bidrage til puljen, hvis det besluttes af bestyrelsen.

Puljen kan søges fra skoleåret 2021/2022, hvor der vil være to halvårlige ansøgningsfrister og udbetalingsdatoer. Alle elevråd kan som nævnt søge puljen, og man behøver ikke være kunde hos MER’foto for at deltage.

Når modtageren af puljen skal vælges, bliver der lagt vægt på den aktivitet, der søges penge til, og hvor mange elever, der vil få glæde af aktiviteten. Der gives ikke penge til enkeltpersoner eller til reklame og annoncering. Pengene udbetales til elevrådet via skolens konto og efter aftale med skolen.

Læs om MER' Foto

Sådan indstiller du dit elevråd

Når du indstiller dit elevråd, skal du svarer på et spørgeskema, som du får adgang til via knappen ‘Indstil dit elevråd‘.

Vores kriterier for at søge puljen er:

  • Du skal repræsentere et elevråd
  • Du skal søge inden ansøgningsfristen den 1. november og den 1. marts.
  • Du skal udfylde ansøgningsskemaet, hvor du beskriver, hvilken aktivitet I vil lave, og hvor mange penge, du ønsker at søge
  • Du kan maksimalt søge 3.000 kr. pr. gang, ligesom et elevråd kun kan søge en gang pr. ansøgningsrunde

Vinderen udpeges af Danske Skoleelevers bestyrelse eller et udvalg lavet af bestyrelsen.

Indstil dit elevråd