FORENKLEDE FÆLLES MÅL

WiFive giver først og fremmest mulighed for at opfylde videns- og færdighedsmålet ’It og kommunikation’ i Forenklede Fælles Mål i faget dansk. Derudover lægger det sig op ad det tværgående tema ’It og medier’. Samtidig skal forløbet bidrage til elevernes digitale dannelse, idet der lægges op til refleksion over eget (for)brug af internettet, analyse samt diskussion af egne og andres handlinger på sociale medier. Forløbet giver således eleverne mulighed for at få en forståelse for og fordybe sig i internettets funktion og betydning, interaktion på sociale medier, og de sociale mediers betydning, muligheder, faldgruber m.m.

Modulerne i WiFive skulle dermed understøtte følgende:

-          Eleverne har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet.

-          Eleverne kan tage reflekteret stilling og komme med løsninger til situationer online.

-          Eleverne kan vurdere konsekvensen af egne og andres ytringer og handlinger på internettet.

-          Eleverne ved, hvordan man er en god kammerat online og ansvarligt deltager på sociale medier.

Forenklede Fælles Mål (efter 6. klassetrin)

Kompetenceområde

Kompetencemål

Færdigheds – og vidensmål

Kommunikation

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

It og kommunikation

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer på internettet

Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet

Vidensmål

Eleven kan videndele og samarbejde via internettet

Eleven har viden om samarbejds- muligheder på internettet