Digitalt indfødt er ikke digitalt dannet

Eleverne på mellemtrinnet er godt nok digitalt indfødte, men en flere eksempler peger på, at de digitalt indfødte langt fra er digitalt dannede. WiFive tilbyder en gratis workshop for lærere på mellemtrinnet, hvor I kan blive klogere på begrebet digital dannelse og få en række konkrete værktøjer med hjem.

Vi har et ansvar for at hjælpe eleverne på vej, og gøre dem til fornuftige digitale medborgere. Det arbejder WiFive hele tiden på – det er også derfor, vi har udviklet WiFive undervisningsmaterialet, som ligger frit tilgængeligt på www.wifive.dk – undervisningsmaterialet er klar til brug på mellemtrinnet og indeholder videoer, powerpoints, opgaver og undervisningsvejledninger.

Tilmelding til gratis kursus

Vi tilbyder workshop i Aarhus og København på TDC’s kontor. Foruden workshop vil der være oplæg ved Christian Mogensen, der er Cand. Mag. i filosofi og psykologi. Han arbejder til dagligt med digital dannelse.

Programmet for dagen:

08.30 – 09.00 Ankomst, kaffe og croissanter

09.00 – 10.00 Velkomst og oplæg v. Christian Mogensen

10.00 – 12.30 WiFive workshop

12.30 – 13.00 Frokost og netværk