Indstil årets Elevvenlig Kommune

Prisen for årets elevvenlige kommune belønner fælleselevråd og kommuner, der har gjort en særlig indsats for elevdemokratiet i kommunen. Vil du indstille din kommune og mener du, at I fortjener prisen? Så kan du nu indstille din kommune som årets Elevvenlige Kommune

Hvad vurderer vi efter?

I vurderingen af de indstillede kommuner og fælleselevråd, vil der blive lagt vægt på:

 • Arrangementer afholdt
 • Fælleselevrådet fællesskab og arbejdet i fælleselevrådet.
 • Fælleselevrådets politiske indflydelse og succeser
 • Samarbejde, fx lokalsamfundet, andre elevråd, skoleledelse og –bestyrelser og institutioner
 • Udvikling og nytænkning

Selve indstillingen

Elevvenlige Kommuner, der er medlem af Danske Skoleelever kan indstilles til prisen. Du kan indstille dit fælleselevråd på 2 måder.

Du kan sende en skriftlig ansøgning på maksimalt 5 sider til dse@skoleelever.dk.

Du kan også vælge at en video på maksimalt 10 minutter til dse@skoleelever.dk

I din ansøgning kan du for eksempel kommer ind på:

 • Hvilke arrangementer har I afholdt i fælleselevrådet i år?
 • Hvilke mærkesager har i valgt, og hvordan har I arbejdet med dem?
 • Har I gjort noget anderledes i år end tidligere år?
 • Hvordan har I sikret, at alle elever er repræsenteret i jeres fælleselevråd?
 • Hvilken politisk indflydelse har jeres fælleselevråd haft det seneste år?
 • Hvilke projekter er I i gang med?

Frist

Det er muligt at indstille en kommune og fælleselevråd inden 1. april 2024

Hvordan kåres vinderen?

En dommerkomité med stor erfaring inden for elevdemokrati, elevråd og ungdomsengagement udpeger tre nominerede. De nominerede offentliggøres inden Danske Skoleelevers Generalforsamling. Vinderen vælges af dommerkomitéen i samarbejde med Danske Skoleelevers bestyrelse og det nationale fælleselevråd.

Mere om Elevvenlig Kommune