Aktuelle åbne kurser

Nothing found.

Standartkurser

Finder du ikke det, du søger, eller har du spørgsmål, så kontakt organisationskonsulent, Simon Poulsen (spo@skoleelever.dk)

Aktiv elevrådskursus

Her bliver I som elevråd klædt på til elevrådsarbejdet, så I kan sikre den bedste skoledag for eleverne på jeres skole. 


Det gode klassemiljø

Et stærkt klassefællesskab er afgørende for læring, trivsel og inklusion. Derfor tilbyder Center for Elevrådgivning workshops i hvordan I skaber gode rammer for et godt inkluderende klassemiljø.  


Eksamenskursus

Eksamen skal være en situation, man kan lære noget af og alle elever skal opleve skoledagen som motiverende også i test og eksamenssituationer.


Krop, kommunikation og taleteknik

Kroppen udgør 70% af vores kommunikation til andre mennesker. Derfor er krop og taleteknik et vigtigt element for at få demokratisk indflydelse på skolen, succes som elevrådsrepræsentant og brænde igennem, når du deltager på møder eller holder taler


Undervisningsmiljørepræsentant

DSE og DCUM udbyder nu et UMR kursus, hvor elever klædes på til at deltage i arbejdet med skolens undervisningsmiljø.  

Opstart af fælleselevråd

Målet med dette kursus er at ruste eleverne til dels at kunne arbejde selvstændigt og målrettet med forskellige kommunale projekter og dels at kunne udgøre en nyttig og brugbar ressource for kommunen. 


Elev i skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er skolens politiske ledelse og der hvor den demokratiske debat om elevernes dagligdag finder sted. Eleverne skal inddrages i skolebestyrelsen gennem to repræsentanter. 


Styrk jeres sag i kommunen – kursus i fortalervirksomhed

Med dette kursus vil Danske Skoleelever hjælpe fælleselevrådet med at skabe reel forandring for skoleelevernes dagligdag i kommunen

Kontaktlæreruddannelse

At være kontaktlærer er en vigtig rolle; en rolle, der er med til at sparke elevdemokratiet i gang ude på skolerne. Uden en motiveret kontaktlærer er der sjældent et motiveret elevråd.


Elevinddragelse - pædagogisk dag

Kunne du tænke dig en faglig dag med kollegaerne omhandlende elevinddragelse? Elevinddragelse handler om aktiv deltagelse, om gensidig feedback og om at skabe en klasse-, og skolekultur, der bygger på værdier som faglig og social ansvarlighed, demokratisk sindelag og fællesskabsfølelse.