Er du helt grøn i branchen som kontaktlærer eller har du været i gang i et stykke tid, men du kunne godt tænke dig sparring og håndgribelige værktøjer til at udfylde rollen bedre? Uddannelsen her tager hånd om dig og klæder dig på til alle tænkelige udfordringer.

Hvorfor deltage?

Vi hos Danske Skoleelever har gjort det til vores mission at hjælpe alle elevråd i hele Danmark. En måde, vi prøver at styrke elevrådene, er gennem jer, kontaktlærerne. For vi ved, at et elevråd med en god kontaktlærer, er et elevråd med gode rammer.

I er en vigtig rolle; en rolle, der er med til at sparke elevdemokratiet i gang ude på skolerne. Kontaktlæreren er en af de vigtigste roller. Kontaktlæreren og elevrådet som helhed vil for mange elever være det første møde med demokratiet. Det er ikke nødvendigvis et lighedstegn imellem, men vi oplever, at det oftest går hånd i hånd, og der er en sammenhæng mellem en engageret og dygtig kontaktlærer og et aktivt og velfungerende elevråd.

Derfor vil vi gerne være med til at hjælpe jer med at blive så gode overhovedet muligt ved at inspirere jer og agere som sparringspartnere. Gennem vores mange år med kontaktlæreruddannelsen har vi hørt, hvor frustrerende det kan være at stå alene med arbejdsopgaven. På vores kontaktlæreruddannelse får I både sparring fra os og andre kontaktlærer, hvilket vi har haft god erfaring med. Om du er ny eller erfaren i jobbet, så kan man altid få mere inspiration og et større netværk af kompetente kollager på tværs af landets skoler.

Hvad går uddannelsen ud på?

Vores kontaktlæreruddannelse består af fire moduler. Det første modul er basisuddannelsen. Her er fokusset på kontaktlærerens rolle, og hvordan den grundlæggende adskiller sig fra lærerrollen. Derudover arbejdes der med strukturering af opgaver og holdningspositioner i kontaktlærens opgavekrydsfelt.

Efter basisuddannelsen kan du vælge at tage den fulde uddannelse. Den fulde uddannelse strækker sig over 1 skoleår og udbygger basisuddannelsen med 3 moduler. Ydermere er den også med til at sikre løbende sparring i elevrådsårets faser.

Modul 2 fokuserer på elevgruppen i elevrådet, dels hvordan vi skaber det gode fællesskab, men i lige så høj grad hvad der driver den enkelte elev, og hvordan vi motiverer dem i elevrådsarbejdet.

Modul 3 har fokus på samarbejdet internt og eksternt. Som kontaktlærer er du bindeleddet og skal kunne samarbejde både med elevrådet, kollegaerne, ledelsen og dertil også fælleselevrådets kontaktperson. Dette dykker vi ned i og giver dig værktøjerne til.

Modul 4 handler om at skabe kontinuitet og rammerne for at frisætte og gøre kontaktlæreren selvledende i det fremtidige elevrådsarbejde.

Hvem er vi?

På uddannelsen vil du blive undervist af en ansat og en sekretariatsfrivillig fra Danske Skoleelever. Vores egne ansatte har flere års erfaring med afholdelse af diverse kurser indenfor emnet og vores sekretariatsfrivillige gik ud af grundskolen for under et år siden, der var de selv aktive i elevråd og arbejder i dag frivilligt for at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. Sammensætningen af undervisere giver dig som deltager en unik mulighed, for at lære om din egen praksis, få sparring med ligesindede og komme så tæt på virkeligheden som muligt.

Book kursus

Book ved at trykke på knappen og udfyld formularen

Book

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking.
Uddannelsesdagene varer typisk fra 09:00 – 14:00.

Pris

Priserne er ekskl. Moms.
Priserne er pr. lærer.

Medlemsskoler:
Basisuddannelse: 2999,-
Fuld uddannelse: 9995,-

Ikke-medlemsskoler:
Basisuddannelse: 3699,-
Fuld uddannelse: 13.995,-

Spørgsmål