Danske Skoleelever repræsenterer eleverne i hele landet. For at være så tæt på eleverne som muligt, har vi inddelt landet i 17 lokalafdelinger. I hver lokalafdeling sidder der en lokalbestyrelse, som repræsenterer Danske Skoleelever, og varetager de lokale elevers interesse. Der arrangeres lokale aktiviteter og arrangementer, hvor eleverne mødes for at hygge sig med hinanden og for at skabe mere elevinddragelse i lokalområdet.

Lokalbestyrelserne bliver valgt til Danske Skoleelevers årlige generalforsamling, hvor alle elever kan stille op.

Her er et overblik over de 17 lokalafdelinger. Find ud af, hvilken en DU hører til!

Du kan læse mere om lokalafdelingerne ved at klikke på dem.