Elevinddragelse er et varmt emne, men det kan hurtigt blive flyvsk og uhåndgribeligt i forhold til konkrete tiltag. Derfor tilbyder vi denne dag til dig og dine kollegaer, hvor vi dykker ned i, hvordan I kan sikre den gode elevinddragelse og giver jer værktøjer I kan tage med hjem i klasselokalet.

Hvorfor deltage?

Gennem de senere år har Danske Skoleelever i samarbejde med Aarhus Universitet forsket i betydningen af elevinddragelse i undervisningen. Resultaterne peger blandt andet på, at øget elevinddragelse i undervisningen medfører større motivation hos eleverne, og at eleverne deraf bliver fagligt dygtigere, trives bedre og udviser større samfundsengagement.

Elevinddragelse handler om aktiv deltagelse, om gensidig feedback og om at skabe en klasse- og skolekultur, der bygger på værdier som faglig og social ansvarlighed, demokratisk sindelag og fællesskabsfølelse. Det kan dog imidlertid være svært at overføre dette til konkrete tiltag og gøren i den travle hverdag. Her tager vi tiden med dig og dine kollegaer og i løbet af en hel dag udforsker elevinddragelsens mange fordele, ulemper, og hvad I kan gøre for at gøre jeres elevers skoledag endnu bedre.

Hvad kan du lære?

På denne dag sætter vi sammen motiverende og elevinddragende læringsmiljøer på dagsordenen. I vil blive introduceret til den bagvedliggende teori, hvorefter vi vil have fokus konkrete ”undervisnings-greb”, som kan sættes direkte i spil i undervisningen. Her vil vi blandt andet beskæftige os med arbejdsformer, undervisningstemaer, og kommunikations- og interaktionsformer.

Hvem er vi?

På uddannelsen vil du blive undervist af en ansat og en sekretariatsfrivillig fra Danske Skoleelever. Vores egne ansatte har flere års erfaring med afholdelse af diverse kurser indenfor emnet og vores sekretariatsfrivillige gik ud af grundskolen for under et år siden, der var de selv aktive i elevråd og arbejder i dag frivilligt for at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. Sammensætningen af undervisere giver dig som deltager en unik mulighed, for at lære om din egen praksis, få sparring med ligesindede og komme så tæt på virkeligheden som muligt.

Book kursus

Book ved at trykke på knappen og udfyld formularen

Book

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking.
Vi kommer hjertens gerne ud til jer og afholder kurset på jeres skole.
Kurset varer typisk 2-5 timer, som kan tilpasses i både omfang og indhold efter jeres behov.

Pris

Prisen er ekskl. Moms.
Prisen aftales ved booking afhængig af antal deltagere og behov.

Spørgsmål