En udvikling, der gør en forskel

Danske Skoleelevers koncept Elevvenlig Kommune er blevet en stor succes i Danmark, hvor mere end 40 af landets kommuner er samarbejdspartnere, hver kommune med deres særlige tiltag og særpræg. Idéen blev udviklet for mere end 10 år siden og har bidraget til et øget fokus på inddragelse af grundskoleelever i den kommunale skolepolitik.

I 00’erne begyndte enkelte kommuner at involvere grundskoleelever i kommunal politik vha. forskellige konstellationer. En af de bedste løsninger viste sig at være oprettelsen af et kommunalt elevråd – et fælleselevråd. Danske Skoleelever tog denne idé til sig og i samarbejde med elever, frivillige, medarbejdere og ledelse fra landets skoler og kommuner har vi udviklet en model for oprettelse af fælleselevråd og inddragelse af elever i kommunal skolepolitik. Fra Bornholm, over København, ned forbi Lolland, Sønderborg, Thisted og til Frederikshavn bidrager kommunerne på hver deres måde til at styrke grundskoleelevernes stemme og løfter hvert år ambitionerne for inddragelse og demokratisk deltagelse.

Fælles for arbejdet i kommunerne er, at både elever, kontaktlærer for elevråd, ledere på skolerne, ansatte i forvaltningen og kommunalpolitikere bliver opmærksomme på det potentiale og den opgave, der ligger i at give eleverne en stemme og indflydelse på egen dagligdag. Eleverne er nemlig skoledagens eksperter på egen skoledag og kommunerne oplever en markant øget og mere kvalificeret elevinddragelse, som i sidste ende bidrager til et mere robust læringsudbytte.

Kontaktlæreren, der er ansvarlig for elevråd på den enkelte skole, oplever en sammenhæng og seriøsitet med den opgave, de varetager i det daglige på skolen. Sidst, men ikke mindst, oplever eleverne at de bliver taget seriøst. De får øget motivation og ender med at blive gode ambassadører for kommunen og dens skolevæsen.

Hvad er en Elevvenlig Kommune?

En Elevvenlig Kommune forener elever, elevrådsrepræsentanter, kontaktlærere, skoleledere og andet personale i ungdomsskole eller forvaltning i et fællesskab, der er baseret på målet med konceptet Elevvenlig Kommune: at danne aktive og engagerede elever, der påtager sig medejerskab for kommunal skolepolitik, deres eget uddannelsessted, medelever og lokalsamfund. Fælleselevrådet er elevinddragelse på en meget konkret måde, så målet bliver til virkelighed. Alle undersøgelser peger på, at elever, som kender deres rettigheder og forstår, hvordan og hvorfor de inddrages, trives, lærer mere og får øget motivation for skole og læring.

Et samarbejde af og for elever

Forvaltningen i en Elevvenlig Kommune ved, at fælleselevrådet er elevernes kommunale råd. Eleverne inddrages i den kommunale skolepolitiske dagsorden, og deres høringsret er sikret gennem partnerskabet. Fælleselevrådet understøttes af den kommunale kontaktperson i samarbejde med Danske Skoleelevers elevsupporter.

”Når man vælger at nedsætte et fælleselevråd, så skal man også lytte til det. Og bakke det, de kommer med op. Også selvom det måske er nogle andre prioriteringer end dem, vi ville have foretaget i kommunalbestyrelsen. Det kræver lidt mod og forandringsparathed fra os politikere. Men det er den demokratiske proces, man har givet mandat til.”

- Thomas Gyldal Petersen, Borgmester, Herlev Kommune
KL's Repræsentantskabsmøde 25 Januar 2024

Læs mere om Elevvenlig Kommune

HVORDAN BLIVER DIN KOMMUNE ELEVVENLIG?

Læs mere

FAQ - 10 SPØRGSMÅL OM AT VÆRE ELEVVENLIG

Læs mere

KONTAKT DANSKE SKOLEELEVER

Læs mere