Få nu etableret det elevråd!

Af Esther Vyff, formand, Danske Skoleelever

Kære skoleledere og elevrådenes kontaktlærere

Allerede i november sidste år, skrev jeg på Politiken Skolemonitor, at elevdemokratiet halter. Dengang havde jeg talt med flere elever, der endnu ikke havde valgt et elevråd på deres skole.

Det er næsten et halvt år siden nu, og jeg må bare sige, at jeg synes det er uacceptabelt, at kun halvdelen af de 100 skoler vi har spurgt, har et aktivt elevråd. 75% af de adspurgte skoler har godt nok valgt et elevråd, men det er ikke meget værd, når elevrådet ikke har holdt et eneste møde og det er desværre tilfældet på cirka en tredjedel af skolerne.

Eleverne har ret til at blive hørt

Elevrådene fortjener at ledelsen og kontaktlæreren tager initiativet til elevrådsvalg og det første møde.

Er I klar over, hvor meget I går glip af?

Elevrådene er de bedste på hele skolen til eksempelvis at sætte ord på, hvordan vi kommer bedst tilbage til skolens fysiske rammer. De er også de bedste til at genoprette det sociale liv på skolen, som jeg tror, der skal arbejdes en hel del for det næste stykke tid.

Skoleledere – det er slet ikke så svært

  1. Skolelederen: Sætter gang i processen ved at få lærerne til at afvikle valg til elevrådet i klasserne, 1-2 repræsentanter pr. klasse alt efter skolens størrelse. (Inviterer sig selv med til et af de første møder)
  2. Klasserne: Skal ved demokratisk valg vælge hvilke elever, de vil have til at repræsentere dem i elevrådet.
  3. Kontaktlæreren: Indkalder elevrådsrepræsentanterne til det første møde og forbereder en dagsorden med blandt andet valg af elevrådsformand og diskussion af aktuelle emner.

Husk at elevrådsmøder sagtens kan holdes online over Teams eller udenfor. Lad os bruge Corona til en motivation for at holde flere og bedre elevrådsmøder.