ORDBOG

Nogle gange kan der godt være nogle ord eller forkortelser, der kan være lidt svære at forstå, hvis man ikke har hørt dem før. Så for at gøre det lidt nemmere for dig, er der her en ordbog, hvor du kan læse dig frem til, hvad det meste betyder. Hvis der stadig er et par ord, du bliver i tvivl om, må du selvfølgelig altid spørge – så skal vi nok gøre vores allerbedste for at forklare det ordentligt.

AKTIVE

De aktive, er deltagerne til arrangementerne som ikke har en post. Aktive er noget af det vigtigste i Danske Skoleelever, og man kan nærmest sige, at de er Danske Skoleelevers motor.  

AKTIVISTER  

Aktivister er tidligere DSE’ere. De hjælper os ved arrangementer, som Generalforsamlingen, med rengøring, madlavning, sikkerhed osv. Aktivisterne ved alt, så hvis du har et spørgsmål, kan du altid spørge dem. Henvend dig på stormødesekretariatet.  

BESTYRELSEN  

Bestyrelsen er en samling af grundskoleelever fra hele landet, som leder DSE mellem de to stormøder. Bestyrelsen består af 37 medlemmer, som bliver valgt på Generalforsamlingen. 17 lokalformænd, 17 lokalnæstformænd, formanden og de to næstformænd. 

BUDGET  

Budgettet er en oversigt over, hvor mange penge DSE har, og hvad de skal bruges til. Budgettet skal vedtages på Generalforsamlingen (se ordforklaring længere nede). 

DAGSORDEN  

En dagsorden er en liste over de ting, som skal diskuteres på et møde. 

DELEGERET  

En delegeret har – i modsætning til en observatør (se ordforklaring længere nede) – et grønt kort. Vedkommende har lov til at tale på talerstolen og stemmeret ved afstemning. 

OBSERVATØR  

En observatør har – i modsætning til en delegeret – et gult kort. Vedkommende har lov til at tale på talerstolen og stille forslag, men må ikke stemme.  

DIRIGENT  

Dirigenten er den, der styrer mødets gang. Det er derfor dirigenten, der bestemmer, hvem der har taleret, så alle ikke snakker i munden på hinanden. Det er også dirigenten, der sørger for, at forretningsordenen (se ordforklaring nedenfor) overholdes. 

ELEVTELEFONEN  

Elevtelefonen er et sted, hvor du kan få svar på dine spørgsmål og få rådgivning, som omhandler grundskole. Det kan være alt fra problemer med klassen eller spørgsmål om rettigheder, til eksamensangst eller mobning. Du kan både ringe, maile og chatte til eleverne bag Elevtelefonen på 70 22 05 33, info@elevtelefonen.dk eller finde os på Elevtelefonens hjemmeside www.elevtelefonen.dk. 

FOLKESKOLEREFORM  

En folkeskolereform er en vedtaget lov om folkeskolen. Den kan for eksempel indeholde nye forslag til, hvor mange timer eleverne skal have, hvad eleverne skal lære, eller hvordan skolen skal bruge IT. I 2012 vedtog folketinget en ny folkeskolereform, som blev indført i 2014.  

FORMANDSKABET  

Formandskabet består af formanden og næstformanden. De udtaler sig til pressen, repræsenterer DSE, holder et overblik, har det overordnede ansvar for DSE’s aktiviteter osv. DSE’s ansatte er ansat under formandskabet og dermed bestyrelsen. DSE’s formand hedder Mille Borgen Mikkelsen, DSE’s næstformand med ansvar for bestyrelsen hedder Bjørn Otto Juhl Hansen og DSE’s næstformand med ansvar for sekretariatet hedder Elisabeth Froholdt.  

FORRETNINGSORDEN  

En forretningsorden er reglerne for et møde. 

FÆLLESELEVRÅD  

Et fælleselevråd er et elevråd for en hel kommune. Alle elevråd i kommunen har ret til tale- og stemmeret i fælleselevrådet. Et fælleselevråd er godt at have, da alle beslutninger om skolerne tages i kommunerne, og man derfor har mulighed for at samarbejde om dem i fælleselevrådet. 

ELEVVENLIG KOMMUNE  

Er et samarbejde mellem en kommune og DSE. Er man Elevvenlig Kommune, gør vi en ekstra indsats for at optimere elevdemokratiet, blandt andet ved at hjælpe med at opstarte og støtte op om kommunens fælleselevråd. 

NATIONALT FÆLLESELEVRÅD  

Et rådgivende organ for ministeren, der giver indblik i elevernes dagligdag i de forskellige kommuner. 

STORMØDE  

DSE afholder to stormøder årligt: Generalforsamlingen (GF) og Landskonferencen (LK). 

GENERALFORSAMLING  

Stormødet afholdes i foråret. Den er også DSE’s øverste myndighed, og det er der, at der er mulighed for at skrive nye resolutioner (se ordforklaring længere nede) eller slette gamle, samt opstille til bestyrelsen, samt ændre foreningens vedtægter. 

INDSUPPLERE  

Hvis en person fra bestyrelsen vælger at trække sig fra sin post, kan bestyrelsen indsupplere en ny person på denne post. 

MYNDIGHED  

At have myndigheden betyder, at man har rettigheden til at bestemme. Man taler om laveste og højeste myndighed. Generalforsamlingen er DSE’s højeste myndighed. 

PRINCIPPROGRAM 

I et principprogram er organisationens holdninger og meninger skrevet ned. 

REFERAT 

Et referat er et stykke papir, hvorpå der står, hvad der er sket og er blevet besluttet på et møde. Man kan skrive debatreferat, hvor man skriver ned, hvad folk på talerstolen siger, og man kan tage beslutningsreferat, hvor man skriver ned, hvad der er blevet besluttet på mødet. 

LOKALAFDELINGER 

DSE har 17 lokalafdelinger. Vendsyssel, Thy, Himmerland, Vestjylland, Midtjylland, Østjylland, Trekanten, Syd-Vestjylland, Sønderjylland, Fyn, Lolland-Falster, Sydsjælland, Nordvest Sjælland.

LOKALFORMAND  

Hver lokalafdeling har deres egen formand, som sidder i DSE’s bestyrelse. Lokalformaden har ansvaret for deres lokalafdeling og de er ansigtet ud af til. 

LOKALNÆSTFORMAND 

Hver afdeling har en lokalnæstformand, som sidder i DSE’s bestyrelse. Lokalnæstformanden tager sig af lokalafdelingen, planlægger aktiviteter og arbejder tæt sammen med lokalformaden. 

LOKALBESTYRELSE  

Der er 9 lokalbestyrelsesmedlemmer i hver lokalafdeling. De er med til at arrangere aktiviteter, og hjælpe i deres lokalafdeling. De hverver aktive til deres arrangementer, og er gode til at holde humøret højt blandt de aktive.  

RESOLUTIONER  

En resolution er det, der angiver DSE’s politik. Resolutioner gælder – modsat udtalelser – indtil de bliver slettet. Nye resolutioner kan kun laves på Generalforsamlingen, og kan også kun slettes på denne. Derimod kan der skrives ændringsforslag til resolutionerne på både Landskonferencen og Generalforsamlingen. 

SEKRETARIAT  

DSE’s sekretariat er organisationens hovedkontor. Det er hertil, du kan ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Sekretariatet ligger på Sindalsvej 9, 8240 Risskov. 

SEKRETARIATSFRIVILLIG  

En sekretariatsfrivillig er en elev, der holder et års pause efter grundskolen for at være frivillig fuldtidsmedarbejder for DSE. De sekretariatsfrivillige er den største arbejdskraft i foreningen. I år er der 17 sekretariatsfrivillige på DSE’s sekretariat. 

STEMMEUDVALG  

Et stemmeudvalg består af fire deltagere og ét bestyrelsesmedlem, samt en tilfældig valgt dirigent, der hjælper dirigentbordet  med at tælle stemmerne. Der er et stemmeudvalg inde i salen, der hjælper dirigentbordet hvis stemmefordelingen er tæt. Ydermere er der et stemmeudvalg ude for salen, der tæller stemmer ved skriftlig afstemning. Den skriftlige afstemning afholdes ved personvalg (dog ikke dirigenterne) samt hvis 20 delegerede kræver det. 

TILLIDSVALGTE 

Fælles betegnelse for elever der besidder en post i foreningen. Det er enten som bestyrelsesmedlem eller som lokalbestyrelsesmedlem. 

TILLÆGSMANDAT 

Tillægsmandat er en post man kan stille op til hvis der ikke er valgt nogen som lokalnæstformand eller formand i en af de andre lokalafdelinger i den region som ens egen lokalafdeling hører ind under.  

KAMPVALG 

Når der er mere end en person opstillet til en post, så stemmer man om hvem af dem der skal have posten. 

TILLIDSVALG  

Når der kun er en person opstillet til en post stemmer man om hvor vidt man har tillid til at personen kan varetage den post. 

FREDSVALG 

Hvis der kun er en opstillet til en post kan man også have fredsvalg i stedet for tillidsvalg. Forskellen er at i fredsvalget er personen automatisk stemt ind, hvis der ikke er andre opstillet til samme post 

FORKORTELSER

DSE: Danske Skoleelever 

LB: Lokalafdelingsbestyrelse 

LB’er: Lokalbestyrelsesmedlem  

SEK: Sekretariatet 

SEK-frivillig eller blot frivillig: Sekretariatsfrivillig 

LK: Landskonferencen 

GF: Generalforsamlingen 

PL: Policy Lab 

UW: Uddannelsesweekend for frivillige eller tillidsvalgte 

BES: Danske Skoleelevers bestyrelse