1. SEP. 2021

Formandsskabets nyhedsbrev

Hej alle sammen,

Så er vi opstartet på et nyt skoleår og dermed nyt formandskab- Det har været en travl opstart på mange fronter, og det er det, som vi vil sammenfatte i nyhedsbrevet her.

Politisk

Året som nytiltrådt formandskab startede ud med, at bestyrelsen stemte udkastet til Milles mærkesager “Den glidende overgang til ungdomsuddannelser”, “Det gode undervisningsmiljø” og “Den virkelighedsnære undervisning” i gennem til vores årlige sommerlejr intensiv. Mille har repræsenteret Danske Skoleelever i medier som Godmorgen Danmark, TV2 news og deltaget i radioindslag om skolestart og Coronakrisen ift. Skoleområdet. Måneden har også været fyldt med møder med personligheder som Sofie Carsten Nielsen, Mai Mercahdo, Jens Joel og møder med formandskaber fra andre organisationer i elev- og studenterbevægelsen. Udover det har bestemte emner fyldt meget på den politiske dagsorden. Såsom radikales nye skoleudspil, forbuddet mod mavebluser og det nye karakterudspil. DSE har også deltaget med repræsentanter i forskellige konferencer og debatter. Bl.a. deltog Mille til regeringens konference om fremtidens Danmark, hvor der også var mange kendte ansigter såsom Mette Frederiksen og Kasper Hjulmand. Til konferencen debatterede Mille også i beskæftigelsesministeriets paneldebat om uddannelsesvejledning. Elisabeth deltog også i paneldebat om seksualundervisning og LGBT+ identiteter til world pride. Mille og lokalformand Wilja deltog også til topmøde om fremtidens skole i Frederiksberg kommune. Generelt kigger vi ind i et rigtigt spændende politisk efterår, hvor Danske Skoleelever vil gøre sit ypperste for at få elevernes stemme hørt og taget i betragtning.

Bestyrelsen og lokalafdelinger

I August måned er der blevet stemt seks nye bestyrelsesmedlemmer ind samt en masse lokaltvalgte. Mange bestyrelsesmedlemmer deltog til intensiv. En uge fuld af debatøvelser og kurser om taleteknik, hvor bestyrelsen er blevet toptunet til det kommende bestyrelsesarbejde. Der har i denne måned været fokus på at få alle lokalafdelinger godt opstartet. Bjørn har sammen med medlemskonsoluent Lasse rejst land og rige rundt for at opstarte lokalafdelingerne og givet en hånd til at udforme den enkelte lokalafdeling politisk, support til lokale arrangementer og generelt fået udtænkt strategi til at få hjulpet dem op igen efter Corona. Der er blevet leget med begrebet fokuserede lokalafdelinger. Førhen er der blevet lagt meget arbejdsindsats i de døde lokalafdelinger. Det bevæger vi os lidt væk fra nu og lægger i stedet mere arbejdskraft i dem, hvor der i forvejen ligger rigtigt meget potentiale. I slutningen af måneden blev der også afholdt bestyrelsesmøde. Her blev der blandt andet diskuteret, hvordan vi bryder bariaren mellem bestyrelsen og alt det arbejde, der foregår på sekretariatet.

Sekretariatet

Efter lang tids venten flyttede de frivillige op på sekretariatet, hvor de havde et par dage til at falde til, før det var afsted til intensiv for at modtage kurser og uddannelse til at blive så forberedt som muligt til arbejdet som frivillig. Derefter med to uddannelsesuger mere på kontoret. Dog også med plads til sjov og spas, da vi hele kontoret tog ud på fællesskabsdag og klatrede i trætoppe og hoppet ud fra selv samme. I den første måned har alle frivillige lige skulle falde til i den nye hverdag men har også kløet på med arbejdet med det samme. Forberedelse til valgugen under projektet sæt i gang har fyldt meget i arbejdet. Samtidig er den indledende runde til Dm i fagene blevet skudt i gang. En ny teamstruktur er også trådt i kraft. Hvor sekretariatet før var opdelt i fire teams, er det opdelt i tre nu. Samtidig er der en masse arbejdsopgaver, der brænder på. Derfor er 14 personer, der tidligere har været frivillig, blevet ansat til at udgøre DSE korpset. De træder til ved de opgaver, som de frivillige ellers ikke vil kunne nå at fuldføre. Endelig har vi kunne få driften op at køre på normal vis efter Corona. Coronakrisen har fået os som organisation til at tænke ud af boksen. Blandt andet er DSE blevet meget kompetent til at afholde streams. Det bliver der forsat gjort i form af webinar, og valgugen bliver også streamet. Overordnet drøner sekretariatet også derudad.

– Mille, Elisabeth og Bjørn