En udvikling, der gør en forskel

Danske Skoleelevers koncept Elevvenlig Kommune er blevet en stor succes i Danmark, hvor mere end 40 af landets kommuner er samarbejdspartnere, hver kommune med deres særlige tiltag og særpræg. Idéen blev udviklet for mere end 10 år siden og har bidraget til et øget fokus på inddragelse af grundskoleelever i kommunal skolepolitik. Vi arbejder for det gode skoleliv for alle elever og tror på, at vejen dertil er ved at give eleverne en stemme.

I 00’erne begyndte enkelte kommuner at involvere grundskoleelever i kommunal politik vha. forskellige konstellationer. En af de bedste løsninger viste sig at være oprettelsen af et kommunalt elevråd – et fælleselevråd. Danske Skoleelever tog denne idé til sig og i samarbejde med elever, frivillige, medarbejdere og ledelse fra landets skoler og kommuner har vi udviklet en model for oprettelse af fælleselevråd og inddragelse af elever i kommunal skolepolitik. Fra Bornholm, over København, ned forbi Lolland, Sønderborg, Thisted og til Frederikshavn bidrager kommunerne på hver deres måde til at styrke grundskoleelevernes stemme og løfter hvert år ambitionerne for inddragelse og demokratisk deltagelse.

Fælles for arbejdet i kommunerne er, at både elever, kontaktlærer for elevråd, ledere på skolerne, ansatte i forvaltningen og kommunalpolitikere bliver opmærksomme på det potentiale, der ligger i at give eleverne en stemme og indflydelse på egen dagligdag. Eleverne er nemlig eksperter på egen skoledag og kommunerne oplever en markant øget og mere kvalificeret elevinddragelse. Kontaktlæreren, der er ansvarlig for elevråd på den enkelte skole, oplever en sammenhæng og seriøsitet med den opgave, de varetager i det daglige på skolen. Sidst, men ikke mindst, oplever eleverne at de bliver taget seriøst. De får øget motivation og ender med at blive gode ambassadører for kommunen og dens skolevæsen.

Hvad er en Elevvenlig Kommune?

En Elevvenlig Kommune forener elever, elevrådsrepræsentanter, kontaktlærer, skoleledere og andet personale i ungdomsskole eller forvaltning i et fællesskab, der er baseret på målet med konceptet Elevvenlig Kommune: at danne aktive og engagerede elever, der påtager sig medejerskab for kommunal skolepolitik, deres eget uddannelsessted, medelever og lokalsamfund. Fælleselevrådet er elevinddragelse på en meget konkret måde, så målet bliver til virkelighed. Alle undersøgelser peger på, at elever, som kender deres rettigheder og forstår, hvordan og hvorfor de inddrages, trives, lærer mere og får øget motivation for skole og læring.

Et samarbejde af og for elever

Forvaltningen i en Elevvenlig Kommune ved, at fælleselevrådet er elevernes kommunale råd. Eleverne bliver inddraget og taget alvorligt. Fælleselevrådet bliver inddraget i kommunens arbejde, når det gælder spørgsmål, der har indflydelse på elevernes hverdag. Kommunen leverer den demokratiske inddragelse i skolepolitikken og de strukturelle rammer for elevrådsarbejdet, og Danske Skoleelever bidrager med sin erfaring med konkret elevrådsarbejde, facilitering, og rådgivning til fælleselevrådet.

"Det har været en rigtig god oplevelse. Talte med nogle af eleverne efterfølgende. De kunne næsten ikke få armene ned. Kontaktlærerne på elevrådet har også givet udtryk for et godt arrangement."

Karsten Rudbeck Jessen, Skoleleder på Erlev Skole efter
fælles online opstart af Haderslev Fælleselevråd

Læs mere om Elevvenlig Kommune

HVORDAN BLIVER DIN KOMMUNE ELEVVENLIG?

Læs mere

FAQ - 10 SPØRGSMÅL OM AT VÆRE ELEVVENLIG

Læs mere

KONTAKT DANSKE SKOLEELEVER

Læs mere