Elevmedlem

Vi er ALLE skoleelevers stemme

Danske Skoleelever, DSE, er en forening af elever og for elever i grundskolen i Danmark. Vi er ALLE elevers talerør til omverden, dvs. skolerne, politikerne og andre med interesse for skolen, der kæmper for det gode skoleliv for alle elever. DSE er en demokratisk opbygget forening, hvor beslutningerne om fx, hvilken politik vi skal føre, og hvad vi skal mene, tages i fællesskab gennem debatter og afstemninger. DSE ledes af en bestyrelse bestående af grundskoleelever, der hvert år vælges på generalforsamlingen i april. Vi kæmper for at sikre det gode skoleliv for alle elever på de danske grundskoler – det vil sige alle folke-, privat-, efter-, fri- og ungdomsskoler. For at bidrage til et godt skoleliv for alle, udbyder DSE en lang række tilbud til elever, elevråd, lærere, skoler og kommuner. Disse tilbud favner bredt. Fra forskellige kurser og aktiviteter, til stormøder og diverse materialer og bøger. I vores kamp for det gode skoleliv knytter vi os ikke til bestemte partiers politik. I stedet samarbejder vi med alle politiske partier for at sikre de bedste vilkår ude på skolerne.

Folkeskolereformen: ja, nej, måske?

Med vedtagelsen af folkeskolereformen har Folketinget planlagt nogle af de mest gennemgribende ændringer af folkeskolen i mange år. I DSE siger vi ja til reformen. Det gør vi, fordi kampen for det gode skoleliv, hos DSE, aldrig stopper. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi vil acceptere halvdårlige løsninger! Vi ønsker ikke en længere skoledag, uden at det bliver en federe skoledag med et spændende indhold. I reformen er der muligheder herfor, men vi er ikke i mål endnu. Dét er en af grundene til, at vi siger ja til reformen. Vi vil være med til at skabe forbedringer i hverdagen for alle skoleelever, så færre bliver mobbet, skoledagen bliver mere spændende, vi får mindsket betydningen af elevernes sociale baggrund og meget meget mere. Man kan dog spørge sig selv; er reformen den bedste måde at udvikle skolen på? Det er svært at svare på, da det tager lang tid at få så store ændringer og visioner for en forbedret skole til at fungere i virkeligheden. I DSE har vi et godt samarbejde med mange politikere. Blandt andre flere af folkeskoleordførerne og undervisningsministeren. Vi bruger de gode samarbejder til at give vores holdning til kende, og til at forklare politikerne og andre hvad elevernes syn på sagen er. Det er én af de måder, hvorpå vi gør en indsats for at skabe det gode skoleliv.

Vi taler med eleverne og lytter til dem: Drop-in besøg

I skoleåret 19/20 har vi ved besøgt mere end 2000 skoler. På disse skolebesøg fortæller vi om Elevtelefonen og vi snakker med eleverne om, hvad de synes om den nye skoledag. Hvad fungerer? Hvilke bekymringer fylder i hverdagen? Hvad kan gøres bedre? Målet er at besøge alle landets grundskoler inden sommerferien. Ved at være ude på skolerne, gennem stormøder, generalforsamlinger og vores andre aktiviteter, indsamler vi en masse viden fra alle dele af landet, og som elevernes talerør bruger vi den viden til at påvirke politikerne.

Politikere med på besøg

Et eksempel på, hvordan vi kommer i dialog med politikerne, er ved at tage dem med på drop-in besøgene. Her fortæller vi om DSE og vi får en snak med eleverne ude på skolerne. Blandt andre har vi haft folkeskoleordføreren fra Dansk Folkeparti, Alex Ahrendtsen, med på besøg på fire skoler i Odense.

Bliv medlem og få indflydelse

Der er over 900 skoler, som er medlem af DSE. Er du i tvivl om, hvorvidt din skole er medlem, så spørg en fra dit elevråd, eller kontakt DSE’s sekretariat. Du kan også blive personligt medlem, og komme gratis med til blandt andet vores PolicyLabs. Det koster kun 20 kr. om året at være medlem. Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med dine kommentarer, bekymringer eller spørgsmål. Du kan ringe eller skrive til vores sekretariat på tlf. 70 22 00 33 eller dse@skoleelever.dk.
Du kan også kontakte vores formandskab.


Medlemskab

Medlemskab

Er du en elev der ønsker et personligt medlemskab?

Bliv elevmedlem

BLIV MEDLEM FOR 499,- DET FØRSTE ÅR

Bliv en del af og støt et inkluderende fællesskab på omkring 1000 elevråd, der kæmper for elevdemokratiet.

Danske Skoleelever er elevernes interesseorganisation. Vores vigtigste opgave er at sørge for, at grundskoleelevernes holdninger til skolen og skoledagen bliver hørt af de voksne – både lokalt og nationalt.

Hos Danske Skoleelever er det eleverne selv, der leder og beslutter retningen for organisationen, og det er eleverne selv, som deltager i den offentlige debat og varetager interesserne inde i det politiske maskinrum. Det har vi gjort siden 2004, og elevinddragelsen bliver kun mere og mere relevant!

I kan støtte op om kampen for gøre elevernes stemme stærkere for kun 499,- det første år.

Herefter koster et medlemskab 7,- pr. elev på skolen, men maksimalt 4.999,- om året.

Som medlem af Danske Skoleelever støtter I op om elevinddragelsen i de danske grundskoler

Danske Skoleelever laver materialer til medlemselevrådene, som samles på vores online elevrådsportal.

Her samles der både skabeloner og inspirationsmateriale, som elevrådene kan bruge gennem året. Men der ligger også materialer, der hjælper skolen med at arbejde med trivsel og elevinddragelse. Som medlemsskole kan I se og downloade materialerne.

Danske Skoleelever afholder kurser, som eksempelvis hjælper jeres elevråd godt i gang. Det er gratis for medlemsskoler.

Hvis I har spørgsmål til medlemskabet, kan I kontakte Lasse på: 60 40 20 54 eller lah@skoleelever.dk

I KAN BLIVE ÅRETS ELEVRÅD!

Hvert år er der ét elevråd, der bliver udnævnt som “Årets Elevråd”. Det er eleverne selv, som stemmer på, hvilket elevråd, der har fortjent at vinde, og Danske Skoleelever giver vinderne 10.000,-.

Det er kun medlemselevråd, der kan nomineres.

Tilmeld jeres elevråd!