300 elever deltager virtuelt til Generalforsamling

300 elever deltog d. 26. november på Danske Skoleelevers første virtuelle stormøde – generalforsamling 2020. Et vellykket online arrangement med mange engagerede elever.

Der blev stemt om flere resolutioner. Der blev blandt andet stemt om en resolution, vedrørende niveauopdelt undervisning. Denne resolution blev vedtaget, så vi, i Danske Skoleelever nu mener, at eleverne skal lære det de kan, ikke det de skal.

Udover at der blev vedtaget resolutioner og vedtægter, blev vores nye formandskab også valgt. Det nyvalgte formandskab består af

  • Esther Vyff, som formand,
  • Mathias Keimling, som næstformand med ansvar for sekretariatet
  • Rasmus Ditlefsen, som næstformand med ansvar for bestyrelsen

De glæder sig alle til at fortsætte arbejdet for Danske Skoleelever.