Nyvalgt formandskab

Det sidste halvår har Esther Vyff, Mathias Keimling og Rasmus Ditlefsen kunne kalde sig fungerende formandskab. Efter måneders ventetid, blev de endelig valgt som formandskab for Danske skoleelever, til vores Generalforsamling d. 26. november.

Formandsvalget

Valget til formandsposten, var et kampvalg mellem Esther Vyff og Hieu Stefansen.

Hieu stillede op med følgende mærkesager: Flere kreative fag og en kortere, bedre skoledag

Esther stillede op med følgende mærkesager: Det gode undervisningsmiljø og faglighed for alle

Esther vandt kampvalget, og kan derfor stolt kalde sig Danske Skoleelevers formand. Hun nævnte blandt andet i sin tale

”I mit virke som organisationens formand har jeg fået genbekræftet og lært at Danske Skoleelever er den bedste organisation i verden. Jeg har set hvor mange seje elever der findes rundt omkring i Danmark. Og jeg har lært vigtigheden i elevdemokratiets overlevelse. ”

Mathias Keimling – Næstformand med ansvar for sekretariatet

Blev valgt med tillid, da der ikke var andre opstillede. Han er glad for, at han kan fortsætte sit arbejde og er taknemmelig for tilliden. Under Mathias tale nævner han blandt andet:

”Jeg vil sikre dygtige frivillige, der hver dag vil drage ud i landet, for at undervise og hjælpe elever, elevråd, kontaktlærere og fælleselevråd, for at gå ind til roden af elevdemokratiet, nemlig eleverne.”.

Rasmus Ditlefsen – Næstformand med ansvar for bestyrelsen

Blev også valgt med tillid, da der heller ikke var andre opstillede til denne post. Rasmus valgte i sommers at stille op som næstformand med ansvar for bestyrelsen, da han blandt andet vil kæmpe for at der bliver dannet flere engagerede og politisk dannede elever i lokalbestyrelserne. Han nævner fx i hans tale

”Jeg har lagt op til at jeg skal ud og besøge alle de forskellige lokalafdelinger i december. Der er nemlig ikke nogen der er ens, derfor skal vi have tilrettet enhver strategi til den enkelte lokalafdeling. Og jeg tror faktisk på at hvis vi står sammen kan vi få alle lokalafdelinger til at spire, og jeg tror endda, at hvis vi arbejder hårdt nok, at vi så kan få dem til at blomstre.”