Elevrådet på Risingskolen i Odense skole modtager prisen som Årets Elevråd

Risingskolen i Odense har netop fået tildelt prisen som Årets Elevråd. Prisen tildeles elevrådet på den
skole, der det seneste år har gjort en særlig indsats for at fremme elevdemokratiet.

Selvom elevdemokratiet har været udfordret af skolenedlukninger og hjemmeskole, så er der alligevel
elever og elevråd rundt omkring i landet, der har formået at tage initiativ og skabe sammenhold på skolen. Det af de elevråd, der har udmærket sig allerbedst, er elevrådet på Risingskolen i Odense, som netop er blevet tildelt prisen som årets elevråd. Interesseorganisationen Danske Skoleelever tildeler prisen en gang om året i forbindelse med foreningens generalforsamling.

”Jeg lægger specielt mærke til, at elevrådet på Risingskolen har haft stor succes med deres nye skoleavis, hvor de har formået at engagere mange elever i arbejdet med at producere indhold til avisen, samtidig med at gøre resten af skolens elever opmærksomme på deres elevrådsarbejde. Stort skulderklap herfra til elevrødderne. Fortsæt det gode arbejde, det betyder noget,” siger Rasmus Rosenlund Ditlefsen, næstformand i Danske Skoleelever.

Stolt elevrådsformand

Formanden og næstformanden for elevrådet var taget til Aarhus for at deltage i Danske Skoleelevers generalforsamling og modtog prisen på vegne af elevrådet. Formand for elevrådet, Marie Holt Hermansen, siger:

”Jeg er glad og stolt over, at det arbejde vi har lavet i løbet af året, er lykkedes. Der var ikke så meget
elevråd i starten af skoleåret, men sammen med elevrådet, skolen og kontaktlæreren fik vi oprettet et
elevråd og samtidig bevist med vores skoleavis, at rigtig mange elever har noget på hjertet.,”

Børn- og ungerådkvinde i Odense Kommune ”revner af stolthed”

Odense Kommunes børn- og ungerådkvinde, Susanne Crawley Larsen, siger i forbindelse med udnævnelse af Risingskolen som årets elevråd:

”Det er en meget flot udnævnelse, og jeg er ved at revne af stolthed. Jeg er meget rørt over, at elevrødderne får så fin en anerkendelse. Igen og igen ser jeg, at elevrådene blomstrer – og hvordan de unge mennesker dygtigt og skarpt formidler, hvad de har på hjerte. Risingskolen har et klogt og hjertevarmt elevråd, som har haft en vigtig rolle for kammeraterne under Corona. De har holdt humøret højt og er gået forrest, når det handler om vennernes trivsel og faglighed. Tillykke til Risingskolens elevråd. I er et
forbillede.”

I Odense Kommune er alle folkeskolers elevråd repræsenteret i det overordnede Odense Fælleselevråd,
som rådkvinden personligt mødes med en gang om året for at diskutere emner, der ligger eleverne på sinde. Desuden leverer fælleselevrådet også høringssvar til relevante politiske sager.

Det er Danske Skoleelevers bestyrelse, der på baggrund af elevrådenes egne indstillinger har besluttet at tildele prisen til Risingskolens elevråd.

Her er et uddrag af elevrådets indstilling

”Vi er en skole med mange forskellige børn, med mange forskellige kulturer og etniciteter. Ved at lave opsøgende arbejde og have åbne arme har vores elevråd også sørget for, at vi møder alle køn, alle aldre og alle etniciteter i både elevrådet og på skoleavisen.

Bestyrelsens begrundelse:

Vi har valgt, at Risingskolens elevråd skulle vinde Årets Elevråd på baggrund af flere af de indsatser, som de har lavet på Risingskolen. De har blandt andet advokeret stærkt for klimakampen i skolen, hvor de bl.a. har deltaget i Odense Fælleselevråds kampagne ‘Elev-plantede træer’. De har også godt samarbejde med flere lokale ungdomsorganisationer, hvor de planlægger aktiviteter i fællesskab. Elevrådet har også gjort sig bemærket i skolebestyrelsen, hvor en af deres resultater var 50.000 kr. som skulle bruges på remedier i Fysik/Kemi-lokalet på skolen. Alt dette, og meget mere fortæller de om i deres skoleavis, som alle har mulighed for at bidrage til. Denne var også oprettet af elevrådet.