Danske Skoleelevers mærkesager: Faglighed for alle og bedre undervisningsmiljø

Danske Skoleelevers bestyrelse har valgt 2 emner, der står øverst på dagsordenen for Danske Skoleelever.

  1. Det gode undervisningsmiljø
  2. Faglighed for alle

Hvorfor er det kun de færreste skoler i landet, der har en undervisningsmiljørepræsentant?

Det er vigtigt, at både de fagligt svage og fagligt stærke har en undervisning, der er tilpasset til deres niveau

Faglighed for alle

For os elever er det afgørende, at alle fagligt stærke såvel som fagligt udfordrede elever, modtager en undervisning, der er tilpasset til deres niveau. I folkeskoleloven står der, at den daglige undervisning skal tilrettelægges, så alle elever udvikler sig fagligt og socialt, alligevel er det langt fra tilfældet i dag. Derfor mener vi, at der skal sættes større fokus på niveaudifferentieret undervisning i den enkelte klasse. For med en undervisning der giver mening for alle, får man motiverede elever. Og motiverede elever er vel også ofte lig med motiverede lærere?

Det gode undervisningsmiljø

Vi mener, at den gode skoledag først kan starte, når alle elever kan møde ind i et klasselokale, der er rart at være i. Både eleverne og lærerne bruger lang tid i de gamle og slidte klasselokaler, vi har på alt for mange skoler i dag. Derfor skal det selvfølgelig være øverst på den politiske dagsorden indenfor skoleområdet. I øjeblikket har vi en lovgivning fra 2001, som på ingen måder stiller krav til skolens undervisningsmiljø.

Lad os ligestille arbejdsmiljøloven og undervisningsmiljøloven!

Vi mener også, at alle skoler skal have undervisningsmiljørepræsentanter, ligesom at I lærere har arbejdsmiljørepræsentanter, det kunne være et super fedt samarbejde på den enkelte skole.