Elevernes 3 anker til regeringens folkeskoleudspil

I oktober 2023 udkom regeringen med deres nye kvalitetsprogram for folkeskolen, ’Forberedt på fremtiden 2’. Men selvom det nye folkeskoleudspil lægger op til en skole med blandt andet mere frihed og praksisfaglighed, er der stadig dele af udspillet, som vi i Danske Skoleelever mener bør kigges på igen – for ikke alle forslag gavner eleverne. Derfor har vi lavet notatet ’Elevernes 3 anker’, som kommer med elevernes perspektiv på det nye folkeskoleudspil.

”Elevernes 3 anker er et modsvar til regeringens folkeskoleudspil, der har fyldt meget de seneste måneder. Det er vigtigt, at vi elever melder os på banen og giver vores holdning til kende, når der laves politik på folkeskoleområdet, som påvirker vores skoledag.”

– Laura Drachmann Poulsen, formand for Danske Skoleelever

De 3 anker lægger vægt på elevernes retssikkerhed, praksisfaglighed og en skole med eleverne i centrum. Om de forskellige punkter siger Laura:

”Særligt er jeg glad for den del af notatet, der handler om elevernes retssikkerhed. Folkeskoleudspillet lægger desværre op til at afskaffe nogle af elevernes rettigheder, og derfor betyder det meget for mig, at vi klart og tydeligt kan komme med et modsvar til nogle af de forslag, udspillet bringer til bordet.”

Følg med på vores sociale medier, hvor vi i det næste stykke tid kommer til at skabe debat omkring de 3 anker. Imens kan du læse hele notatet her.