Elevrådsformænd: Involver os i genåbningen

Temperaturen er for lav og der er næsten ingen puls på elevdemokratiet under coronakrisen. Sådan var konklusionen på en workshop arrangeret af Danske Skoleelever, hvor elevrådsformænd og -næstformænd mødtes for at tage temperatuen på elevdemokratiet. De efterspørger mere elevinddragelse

Omdrejningspunktet for mødet var elevinddragelse og elevdemokrati i coronaens tid og i snakken med elevrådsformændene, var der bred enighed om, at specielt to ting halter: Informationsniveauet fra skoleledelse til eleverne er for lavt og så mangler der fokus på at genoprette eller styrke klassefællesskaberne, som har været sat på hård prøve i coronaperioden. Begge dele er områder, som ifølge Thea Enevoldsen, formand Danske Skoleelever, let kan løses ved at involvere eleverne igennem elevrådene.

”Selvom jeg har forståelse for, at det er svært at opretholde et normalt niveau af elevrådsinvolvering, når krisen kradser, så synes jeg ikke, krisen er en undskyldning for slet ikke at involvere elevrådene. Det er ikke godt nok, når eleverne føler sig utrygge,” siger hun.

Erfaring der udvikler skolen

Det handler ikke kun om at elevrådene kan sætte ord på de ting, der ikke har fungeret under coronakrisen. Nogle af de deltagende elevrådsformænd beretter om lærere, der har inddraget deres elever ved hjælp af løbende evaluering af nødundervisningen. Det kan vi lære en hel del af og alle deltagerne var enige om, at den slags ville gavne fremtidens skole.

”Eleverne har oplevet at den løbende evaluering af undervisningen har løftet kvaliteten af nødundervisningen undervejs. Det er en vigtig læring, vi bør tage med videre og måske indføre en løbende evaluering af den almindelige undervisning,” siger Thea Enevoldsen.

Elevrådene er guld på gaden lige nu

Elevformanden peger også på, at mange skoleledere misser en gylden mulighed for at få en succesfuld genåbning af skolen, hvor både skoleledelse, lærere og elever tager del i planlægningen.

”Skoleledelserne rundt omkring må få øjnene op for, at elevrådene er en enorm ressource, og at de går glip af et værdifuldt samarbejde. Jeg opfordrer bare til at få indkaldt elevrådet til møde hellere i dag end i morgen, med genåbningen øverst på dagsordenen,” siger Thea Enevoldsen.

Fakta

21 elevrådsformænd og
-næstformænd fra skoler fordelt i hele landet mødtes til en online workshop den 14. maj, arrangeret af Danske Skoleelever.

Thea Enevoldsen kan kontaktes på

formand@skoleelever.dk og 60 40 20 00