FAQ

10 spørgsmål om at være Elevvenlig Kommune

For det første
Som Elevvenlig Kommune støtter man arbejdet med at danne aktive og engagerede elever, der påtager sig medejerskab for skolepolitik, deres eget uddannelsessted, medelever og samfund. Her kan reel høringsret til eleverne, hjælpe politikere i beslutningsprocessen, når man sætter retningen for skolepolitikken i kommunen.

For det andet
Som Elevvenlig Kommune får I adgang til al Danske Skoleelevers viden, erfaring, idéer og projekter omhandlende det arbejde, vi gør med elevdemokrati og -inddragelse. I får tilkoblet en fast elevsupporter, der har stor erfaring med elevrådsarbejde på forskellige niveauer, og som kan give fælleselevrådet vejledning, sparring og elevperspektivet.
I får en årlig temadag – den kan f.eks. bruges til  at komme godt i gang med fælleselevrådsarbejdet, eller for eksisterende fælleselevråd, kan den bruges til udvikling.
I får mulighed for ekstra kurser. I får et skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen, I får mulighed for at bidrage med jeres viden og idéer til arbejdet med elevdemokrati i det danske samfund.

Endelig får I rabat på andre af Danske Skoleelevers tilbud, I har mulighed for at deltage på årlige netværksdage for fælleselevrådsmedlemmer og I får forrang, når Danske Skoleelever søsætter nye storstilede projekter.

Som kommunal partner af Danske Skoleelever og Elevvenlig Kommune betaler I en årlig partnerskabsafgift til organisationen. Den afgift I betaler, bidrager til aflønning af Danske Skoleelevers medarbejdere på området samt afholdelse og udvikling af eksisterende og nye tilbud til Elevvenlig Kommune-konceptet.

Partnerskabsafgiften beregnes ud fra følgende regler:

Et grundbeløb for opstart (engangsbeløb) og en pris pr. skole i kommunen kalkuleret ud fra hver enkelt skoles elevråds medlemsforhold af Danske Skoleelever (betales årligt). Medlemselevråd er baseret på skolens eller afdelingsskolens fysiske adresse.

Partnerskabsafgiften er skruet sådan sammen, at det giver jer et incitament for at hjælpe os med, at flere af jeres kommuneskolers elevråd bliver medlemmer af Danske Skoleelever. Det gør vi, fordi vi tror på, at vi kan styrke elevråd på den enkelte skole.

Her kan I læse, hvad det enkelte elevråd og den enkelte skole får ud af at være medlem, og melde jer til.

Læs mere

I Danske Skoleelever arbejder vi ud fra en forståelse om, at det skal være sjovt og meningsfuldt at engagere sig i fælleselevrådet og elevdemokratisk arbejde som helhed. Derfor vil Danske Skoleelever altid så vidt muligt bidrage til en positiv udvikling af elevdemokratiet i den pågældende kommune.

I kan altid ringe og spørge om råd, vejledning eller hjælp til facilitering af workshops, kurser og andre samskabende processer. Ring på 60402064 eller skriv til cal@skoleelever.dk.

Danske Skoleelever arrangerer hvert skoleår en netværksdag. På dagen indgår relevante oplæg, workshops og kurser, ligesom fælleselevrådsrepræsentanterne vil få mulighed for at udvikle og planlægge kommende aktiviteter – også i samarbejde med de andre kommuners Fælleselevråd. Netværksdagene bærer præg af tidens samfundsdebatter og tager udgangspunkt deri.

Det bedste?
Det er helt gratis at deltage.

Det nationale fælleselevråd (NFE) er et fællesråd på tværs af alle kommuner. Det består af typisk af formændene og næstformændene fra hver enkelt kommunalt fælleselevråd i de elevvenlige kommuner, men kan også være en repræsentant, valgt af det enkelte fælleselevråd.

Formålet med det nationale fælleselevråd er at diskutere fælles politiske visioner og erfaringsudveksle på tværs af kommuner og med Danske Skoleelevers hovedbestyrelse.

Nej, der er ansatte konsulenter, der i samarbejde med de frivillige elevsupportere og studentermedarbejdere ambitiøst udvikler på og løfter elevinddragelsesdagsordenen hvert år.

Du kan finde de ansatte i Danske Skoleelever herunder

De Ansatte

Prisen for årets elevvenlige kommune belønner fælleselevråd og kommuner, der har gjort en særlig indsats for elevdemokratiet i kommunen.

Mener du, at I fortjener prisen?
Så kan du indstille din kommune ved at sende enten en skriftlig ansøgning (max 5 sider) eller en video (max 10 minutter), og sende den til dse@skoleelever.dk.

Læs mere om årets elevvenlige kommune

En dommerkomité med stor erfaring inden for elevdemokrati, elevråd og ungdomsengagement udpeger tre nominerede. Vinderen udpeges til Danske Skoleelevers Generalforsamling og er udpeget af dommerkomiteen, Danske Skoleelevers Bestyrelse og Det nationale fælleselevråd.

Danske Skoleelever er elevernes interesseorganisation og ejes ikke af nogen – det tætteste på en ejer er medlemselevrådene. Vi kæmper for det gode skoleliv for alle elever. Det tror vi på, kan lykkes ved, at elever får indflydelse på den enkelte skole såvel som i kommunerne og på samfundsplan.

 

Danske Skoleelever er af og for elever. Det betyder, at det eleverne, som er foreningens øverste myndighed. Det betyder også, at det er vores formandskab som er med til at ansætte vores medarbejdere, stå for foreningens daglige drift og udtale sig på vegne af de danske grundskoleelever.

Danske Skoleelevers bestyrelse består af formand, næstformand og lokalt valgte fra Danske Skoleelevers lokalafdelinger.
Elever kan få en plads i vores lokalafdeling, hvis de går på en anerkendt grundskole. Formanden og næstformanden er fuldtidsengagerede ved Danske Skoleelever. Man skal gå på en af statens anerkendte grundskoler, som er medlem af Danske Skoleelever, for at sidde i bestyrelsen.

Nej, I har indgået et samarbejde med Danske Skoleelever. I er ikke blevet medlemmer. Kommunen har altså ikke indflydelse på Danske Skoleelevers politik og arbejde, men vi vil rigtig gerne modtage inputs og høre jeres tanker om, hvordan vi kan forbedre os!

Til gengæld kan medlemmer af fælleselevrådet, der kommer fra medlemselevråd, deltage med stemmeret på Danske Skoleelevers stormøder, være medlem af lokalafdelinger eller give direkte input til Danske Skoleelevers formandskab ved at melde sig ind i Elevpanelet. Man er altid velkommen til at deltage som observatør, når man er Elevvenlig Kommune.

Til gengæld vil vi opfordre alle elevråd til at blive medlemselevråd, for netop at opnå den ekstra indflydelse, og for at opnå nogle økonomiske fordele, som en del af deres partnerskabsaftale som elevvenlig kommune.

Bliv medlemselevråd

Er der noget , du ikke kan finde svar på? Så er du altid velkommen til at kontakte os
cal@skoleelever.dk
60 40 20 64

Er I årets Elevvenlig Kommune?