FAQ

Ti spørgsmål om at være Elevvenlig Kommune

For det første: Som Elevvenlig Kommune støtter man arbejdet med at danne aktive og engagerede elever, der påtager sig medejerskab for skolepolitik, deres eget uddannelsessted, medelever og samfund. For det andet: Som Elevvenlig Kommune får I adgang til al Danske Skoleelevers viden, erfaring, idéer og projekter omhandlende det arbejde, vi gør med elevdemokrati og -inddragelse. I får tilkoblet en fast elevsupporter, der har stor erfaring med elevrådsarbejde på forskellige niveauer, og som kan give fælleselevrådet kompetent vejledning; I får et årligt opstartskursus for at komme godt i gang med fælleselevrådsarbejdet; I får hjælp til design og tryk af materialer; I får mulighed for ekstra kurser; I får et skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen; I får mulighed for at bidrage med jeres viden og idéer til arbejdet med elevdemokrati i det danske samfund. Endelig får I rabat på andre af Danske Skoleelevers tilbud, I har mulighed for at deltage på årlige netværksdage for fælleselevrådsmedlemmer og I får forrang, når Danske Skoleelever søsætter nye storstilede projekter.

Som kommunal partner af Danske Skoleelever og Elevvenlig Kommune betaler I en årlig partnerskabsafgift til organisationen. Den afgift I betaler, bidrager til aflønning af Danske Skoleelevers medarbejdere på området samt afholdelse og udvikling af eksisterende og nye tilbud til Elevvenlig Kommune-konceptet.

Partnerskabsafgiften beregnes ud fra følgende regler:

Et grundbeløb for opstart (engangsbeløb) og en pris pr. skole i kommunen kalkuleret ud fra hver enkelt skoles elevråds medlemsforhold af Danske Skoleelever (betales årligt). Medlemselevråd er baseret på skolens eller afdelingsskolens fysiske adresse.

2021 Indeksreguleret priser: (Priser for efterfølgende betalinger)

Opstartsomkostninger 10.200,00,-

Pris pr. medlemselevråd pr. år 1.104,00,-

Pris pr. ikke-medlemselevråd pr. år 2.208,-

Der foreligger en minimumsafgift på 11.037,- for den årlige betaling. Maksprisen er 44.146,-. 

Alle beløb reguleres hvert år 1. april i henhold til forbrugsindekset

Partnerskabsafgiften er skruet sådan sammen, at det giver jer et incitament for at hjælpe os med, at flere af jeres kommuneskolers elevråd bliver medlemmer af Danske Skoleelever. Det gør vi, fordi vi tror på, at vi kan styrke elevråd på den enkelte skole. Her kan I læse, hvad det enkelte elevråd og den enkelte skole får ud af at være medlem

Læs mere

I Danske Skoleelever arbejder vi ud fra en forståelse om, at det skal være sjovt og meningsfuldt at engagere sig i fælleselevrådet og elevdemokratisk arbejde som helhed. Derfor vil Danske Skoleelever altid så vidt muligt bidrage til en positiv udvikling af elevdemokratiet i den pågældende kommune. I kan altid ringe og spørge om råd, vejledning eller hjælp til facilitering af workshops, kurser og andre samskabende processer. 

For det første: Danske Skoleelever arrangerer hvert skoleår en netværksdag. På dagen indgår relevante oplæg, workshops og kurser, ligesom fælleselevrådsrepræsentanterne vil få mulighed for at udvikle og planlægge kommende aktiviteter – også i samarbejde med de andre kommuners Fælleselevråd. Netværksdagene bærer præg af tidens samfundsdebatter og tager udgangspunkt deri.  

For kontaktpersonerne bliver der sideløbende afholdt en inspirations- og netværksdag. 

For det andet: Ja, det er muligt at få glæde af det. Vi holder nemlig netværksdagene regionalt, så I ikke skal rejse langt med jeres medlemmer af fælleselevrådet. Ud over det afholder vi også en række online møder og webinars, som medlemmerne af fælleselevrådet kan deltage på.  

Det nationale fælleselevråd er et organ i Danske Skoleelever. Det består af formændene og næstformændene fra hver enkelt kommunalt fælleselevråd i de elevvenlige kommuner. Formålet med det nationale fælleselevråd er at diskutere fælles politiske visioner og erfaringsudveksle på tværs af kommuner og med Danske Skoleelevers hovedbestyrelse. 

Nej, der er ansatte konsulenter, der i samarbejde med de frivillige elevsupportere ambitiøst udvikler på og løfter elevinddragelsesdagsordenen hvert år. Du kan finde de ansatte i Danske Skoleelever 

Læs mere

Prisen for årets elevvenlige kommune belønner fælleselevråd og kommuner, der har gjort en særlig indsats for elevdemokratiet i kommunen. Mener du, at I fortjener prisen? Så kan du indstille din kommune via en indstillingsblanket, du finder her på hjemmesiden:  

Læs mere

Edommerkomité med stor erfaring inden for elevdemokrati, elevråd og ungdomsengagement udpeger tre nominerede. Danske Skoleelever sidder ikke med i dommerkomitéen, men vinderen kåres blandt de nominerede til Danske Skoleelevers generalforsamling.

Danske Skoleelever er elevernes interesseorganisation og ejes ikke af nogen – det tætteste på en ejer er medlemselevrådeneVi kæmper for det gode skoleliv for alle elever. Det tror vi på, kan lykkes ved, at elever får indflydelse på den enkelte skole såvel som i kommunerne og på samfundsplan.   

Derfor repræsenterer vi eleverne over for politikere, kommuner og skoler, samtidig med at vi hjælper det enkelte elevråd med at være et aktivt elevråd.

Danske Skoleelevers bestyrelse består af formand, 1 næstformand med ansvar for bestyrelsen, 1 næstformand med ansvar for sekretariatet og 34 lokalt valgte fra Danske Skoleelevers lokalafdelinger. Elever kan få en plads i vores lokalafdeling, hvis de går på en anerkendt grundskole. Formanden og de to næstformænd er fuldtidsengagerede ved Danske Skoleelever. Man skal gå på en af staten anerkendt grundskole, som er medlem af Danske Skoleelever, for at sidde i bestyrelsen.

Nej, I har indgået et samarbejde med Danske Skoleelever. I er ikke blevet medlemmer. Kommunen har altså ikke indflydelse på Danske Skoleelevers politik og arbejde, men vi vil rigtig gerne modtage inputs og høre jeres tanker om, hvordan vi kan forbedre os! Til gengæld kan medlemmer af fælleselevrådet, der kommer fra medlemselevråd, eller som er individuelle medlemmer, deltage med stemmeret på Danske Skoleelevers stormøder, være medlem af lokalafdelinger eller give direkte input til Danske Skoleelevers formandskab ved at melde sig ind i Elevpanelet. Man er altid velkommen til at deltage som observatør, når man er Elevvenlig Kommune.

Er der noget , du ikke kan finde svar på? Så er du altid velkommen til at kontakte os
cal@skoleelever.dk
60 40 20 64

Er I årets Elevvenlig Kommune?