Hverdagsøkonomi på skoleskemaet

Eleverne i Odense bliver de første i Danmark til at få hverdagsøkonomi på skoleskemaet. Det gør de i forbindelse med projektet Peng’ Pong, som Danske Skoleelever står bag med støtte fra Danske Bank. Timingen er ifølge Danske Skoleelevers formand, Esther Vyff, god, fordi eleverne rigtig gerne vil lære om emnet.

”Vi vil løse nogle af de udfordringer, der kan opstå i begyndelsen af ens voksenliv, hvis man mangler forståelse for økonomi og finansiel dannelse. Og jeg oplever blandt eleverne en kæmpe velvilje til at opnå denne forståelse. Eleverne vil gerne tage ansvar for deres finansielle dannelse. Vi mangler bare redskaberne. Det håber jeg, at vi og Danske Bank kan give med ’Peng’ Pong’,” siger hun.

I første omgang testes materialet på elever på mellemtrinnet på ti skoler rundt om i landet. Det sker for at indhente kommentarer og forslag fra børnene, så materialet bliver tilpasset den kræsne målgruppe. Senere på skoleåret bliver alt materiale frit tilgængeligt for alle skoler. At eleverne er med i udviklingen, sikrer god undervisning i øjenhøjde med eleverne, idet dialogbaseret og virkelighedsnær undervisning er to vigtige ingredienser til at gøre skoledagen motiverende.

Forskellige pengevaner med hjemmefra

Der er store forskelle på, hvilke økonomiske vaner børn får med sig hjemmefra. Nogle forældre taler meget med deres børn om opsparing og lommepenge, andre familier drøfter måske aldrig økonomi. Esther Vyff peger på, at folkeskolen med dette tilbud kan være med til at mindske uligheden, når alle børn får mulighed for at forstå værdien af gode vaner:

”De gode pengevaner kommer gennem forståelse og dialog, og med dette tilbud håber vi i Danske Skoleelever at flere børn får muligheden for at gå bedre rustet ud i den økonomiske virkelighed, ” siger Esther Vyff.

For at appellere til flest muligt bliver undervisningen gjort meget hverdagsnær. Eleverne bliver introduceret for mange af hverdagens økonomiske dilemmaer; kan vi spare lidt på aftensmaden, kan vi nøjes med en mindre bolig lidt længere udenfor byen og er det nødvendigt med streamingabonnement hos både HBO og Netflix, det er nogle af de diskussioner, Danske Skoleelever tager op.

Fire moduler om hverdagsøkonomi

Danske Skoleelever rejser rundt i landet til 10 testklasser, som skal igennem de fire Peng’ Pong undervisningsmoduler og efterfølgende give feedback på materialet. Når eleverne har gennemført undervisningen, har de helt sikkert fået et godt fundament for at udvikle gode finansielle vaner og for at begå sig hensigtsmæssigt i hverdagssituationer, hvor penge og økonomi indgår.
De fire moduler handler om:

  1. Vaner, prioriteringer, behov -dilemmaer
  2. Dankort og kontanter – Værdisætning og valuta
  3. Penge og sikkerhed online
  4. Hvordan man træffer bæredygtige, men samtidig økonomisk fornuftige valg

Læs mere og download undervisningsmateriale på www.pengpong.dk